THU MOI DU LE THANKSGIVINGS 2017

Kính mời Quý Thân Hữu- quý Tín Hữu và Quý Đồng Hương đến tham dự chương trình Cảm Tạ vào ngày Chúa Nhật 19/11/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *