Bảy Cột Trụ Mang Đến Sự Bình An

images

Mục Sư Rick Warren

 

Chúa luôn luôn ban phước cho chúng ta để chúng ta trở thành nguồn phước. Sau khi quyển sách “Sống Theo Mục Đích” được xuất bản và trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất trong lịch sử, điều này cho thấy Chúa muốn sử dụng sự ảnh hưởng của tôi để giúp đỡ người khác. Đó cũng là lúc Chúa đặt trong lòng tôi

“Kế Hoạch Bình An.”

Bình An – PEACE là chữ viết tắt cho:

– Planting Churches that promote reconciliation: Tạo dựng những Hội Thánh thúc đẩy sự hoà hợp.

– Equipping servant leaders: Trang bị những nhà lãnh đạo phục vụ.

– Assisting the poor: Giúp đỡ người nghèo.

– Caring for the sick: Chăm sóc người bệnh.

– Educating the next generation: Giáo dục các thế hệ tiếp theo.

images

Đó là cơ bản những gì Chúa Giê-su đã làm khi Ngài còn ở trên đất. Thật ra không có gì là nhiều và đặc biệt về việc thực hiện năm điều đó. Những tổ chức truyền giáo trên toàn cầu đã và đang làm những điều này rồi. Các Hội Thánh đã làm những điều này từ 2000 năm qua.

Sau đây là cách làm cho năm điều này thể hiện được sự độc đáo của sự Bình An. Đó là bảy trụ cột của dự án Bình An:

-Thúc đẩy, xây dựng, và hợp tác với Hội Thánh địa phương.

Đầu tiên và trước nhất của dự án Bình An là hồi phục tính ưu việt của hội thánh địa phương và vai trò của hội thánh địa phương trong công vụ truyền giáo toàn cầu. Tại sao? Thế kỷ vừa qua hội thánh đã từ bỏ các vai trò của các tổ chức xuyên giáo phái, các hội đồng truyền giáo, và các tổ chức truyền giáo. Đừng hiểu nhầm tôi. Những tổ chức này đang làm việc rất tốt nhưng chưa bao giờ họ là kế hoạch A của Chúa. Chúa luôn nhắm vào các hội thánh để làm các điều này.

Và khi chúng ta giao quyền kiểm soát của tổ chức truyền giáo toàn cầu, chúng ta đã miễn cho 99 phần trăm các thành viên của chúng ta tham gia vào năm điều mà Chúa Giê-su đã làm khi Ngài còn ở trên đất. Ý tưởng là thế này – hãy để các vị chuyên nghiệp làm việc đó. Để các vị bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc người bệnh. Để các vị truyền giáo chuyên nghiệp khởi đầu dựng nhà thờ. Nhưng chúng ta không có đủ những vị chuyên nghiệp. Tất cả chúng ta cần phải trở nên một phần trong mục vụ truyền giáo của Chúa trên khắp thế giới thì chúng ta sẽ thấy công việc của Ngài được nên. Đó là lý do tại sao “Kế Hoạch Bình An” là trung tâm xoay quanh các hội thánh địa phương.

images-1

– Noi theo gương Chúa Giê-su.

Kế hoạch Bình An được mô hình hoá sau khi Chúa Giê-su hướng dẫn và gởi những môn đồ của Ngài ra ngoài trong Ma-thi-ơ 10 và Lu-ca 10. Quý vị có thể nghĩ rằng sự hướng dẫn của Chúa Giê-su đã được lấy làm nền tảng dùng cho các chiến lược truyền giảng trong hội thánh. Thật đáng tiếc, họ đã không làm như vậy. Ví dụ, Chúa Giê-su nói, “Đừng mang theo ví tiền.” Có hai lý do cho điều đó. Thứ nhất, Chúa không muốn chúng ta lệ thuộc vào tiền bạc của chúng ta. Chúa muốn chúng ta nương tựa vào Chúa. Chúa cũng nói rằng tiền bạc không thể giải quyết được những vấn đề của thế gian. Quý vị không thể giải quyết nạn nghèo khó bằng cách ném tiền ra. Khi quý vị ném tiền vào các nan đề, quý vị sẽ bị lệ thuộc. Quý vị sẽ có thái độ “rồi bạn sẽ làm gì cho tôi đây.” Chúa Giê-su nói, quý vị phải tập cho người ta tự lập. Đây là phần cốt lõi của “kế hoạch BÌNH AN.”

Một ví dụ nữa là Chúa Giê-su nói: “Ăn bất cứ thức ăn nào người ta đặt trước mặt mình.” Ý Chúa muốn các môn đồ phải thích ứng với các phong tục địa phương. Quý vị không thể yêu cầu những người mà quý vị đang muốn làm quen phải giống quý vị trong khi họ chưa phải là tín đồ Cơ Đốc Giáo. Quý vị phải thích ứng hoàn cảnh của quý vị với hoàn cảnh của họ trước. Họ không muốn thay đổi hoàn cảnh của họ giống với hoàn cảnh của quý vị đâu.

Chúa Giê-su nói với các môn đồ khi đi ra ngoài phải nên đi một cặp. Kế hoạch BÌNH AN được thực thi bởi các nhóm nhỏ. Chúng ta không bao giờ để một người đơn độc ra ngoài. Quý vị hãy nhìn lại toàn bộ hành trình truyền giảng của Chúa Giê-su xem, Chúa không bao giờ để ai tự ra ngoài một mình cả. Chúa luôn luôn kêu họ đi chung nhóm nhỏ hoặc ít nhất là hai người. Đó là lý do tại sao chúng ta phải dùng nhóm nhỏ cho kế hoạch BÌNH AN.

Chúa Giê-su cũng có nói với các môn đồ rằng mỗi khi đến một làng nào hãy đi tìm một “người hoà nhã” để họ mở đầu thông điệp, những người khác sẽ nghe theo họ. Trong mỗi chuyến đi chúng ta nên huấn luyện đội ngũ của chúng ta cách thức để nhận ra một người như vậy và chúng ta bắt đầu từ người đó.

Chúng ta chỉ cần nhìn vào các mạng lệnh khác của Chúa Giê-su trong các đoạn Kinh Thánh ở trên chúng ta sẽ thấy. Những lời này là nền tảng cho việc xây dựng Bình An.

– Hãy để những người nghiệp dư lãnh đạo.

images-2

Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu nói về Kế Hoạch BÌNH AN, rất nhiều người nhìn tôi với cái nhìn khôi hài khi tôi đề cập đến sự quyết tâm của tôi vào việc sử dụng những người không chuyên. Họ nghĩ đó là ý kiến điên rồ nhất mà họ chưa từng nghe qua. Làm thế nào có thể giải quyết được năm vấn đề đang được nghiền ngẫm trên toàn thế giới với những người không chuyên nghiệp?

Tôi rất thích từ “không chuyên – amateur.” Nó bắt nguồn từ tiếng Latin chữ amore nghĩa là tình yêu thương. Không chuyên – amateur – nghĩa đen có nghĩa là “làm vì yêu thương.” Những người không chuyên là như vậy đó. Họ là những người làm việc vì tình yêu thương. Đơn giản là vì không đủ các bác sĩ chuyên nghiệp đi chữa tất cả các bệnh tật. Không đủ các vị mục sư đi gầy dựng Hội Thánh.

Links public, private, and church sectors – Liên kết cộng đồng, tư nhân, và các ban ngành trong nhà thờ.

Bất cứ lúc nào tôi diễn thuyết tại các diễn đàn thảo luận về kinh tế, tôi luôn nghe nói đến sự liên kết giữa chính phủ và các doanh nghiệp với nhau để giúp đỡ giải quyết một vài vấn đề trên thế giới. Nhưng nếu chính phủ và các doanh nghiệp có thể tự họ giải quyết các vấn đề của thế giới thì bây giờ các vấn đề đó đã được hoàn thành rồi. Chúng ta cần một cái ghế ba chân. Ghế một chân và ghế hai chân sẽ té ngã. Nhưng chiếc ghế ba chân sẽ đứng vững.

Chân thứ ba là hội thánh. Chính quyền có vai trò của họ. Kinh Thánh có nói với chúng ta điều này. Họ mang lại trật tự và thực thi công lý, cùng với các trách nhiệm khác. Ngoài ra doanh nghiệp cũng đóng một vai trò. Ví dụ như các doanh nghiệp sẽ mang lại các kỹ năng quản lý và vốn liếng. Quý vị cũng không thể bỏ qua các Hội Thánh. Chúng ta đóng một vai trò quan trọng. Có những điều mà hội thánh đưa ra để thảo

luận, các doanh nhân hoặc chính quyền cũng không thể ngờ tới.

– Tấn công tất cả năm trở ngại khổng lồ.

BÌNH AN là một chiến lược toàn diện. Tại sao? Năm tệ nạn toàn cầu mà chúng ta đang chiến đấu nó đan xen với nhau. Sự nghèo đói thường liên quan đến bệnh tật. Tham nhũng (do lãnh đạo tồi tệ) thường liên quan đến những nan đề về giáo dục. Chúng liên kết với nhau. Những nhóm khác tấn công chỉ phần nào của vấn đề mà thôi. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm của chúng ta được.  

– Tổ chức lại các nổ lực trong một hệ thống.

Chúng ta đang có một thứ mà thế hệ vừa qua không có-đó là internet-mạng nối kết toàn cầu. Internet cho phép chúng ta nói chuyện với nhau mặc dù chúng ta ở rất xa nhau, khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi Lời Chúa được đặt vô công nghệ mới, sự phục hưng trổi lên. Khi ông Gutenberg phát minh ra công nghệ in ấn, chúng ta có Cuộc Cải Cách Tin Lành. Tại sao? Lời Chúa truyền đi khắp nơi nhanh chóng hơn. Nhờ internet

chúng ta có cơ hội tốt để rao truyền Lời Chúa càng nhanh hơn. Internet cho phép chúng ta liên kết các hội thánh khắp nơi trên thế giới cùng nhau giải quyết các nan đề này. Lúc trước kia, nếu hai hội thánh ở hai nước khác nhau làm việc trong cùng một vùng, họ không thể chia sẻ với nhau những thông tin cần thiết vì thường là họ không hề biết hội thánh kia đang làm việc cùng một nơi với họ. Bây giờ thì họ có thể dễ dàng liên lạc với nhau.

– Xoay xở để có được quỹ kinh phí bền vững.

Điều này có nghĩa là kế hoạch BÌNH AN không lệ thuộc vào việc gây quỹ như là bán bánh kẹo hoặc garage sale. Tự nó sẽ tạo ra các dự án tự phát sinh, tự duy trì. Tự cung cấp đầy đủ mà không cần trợ cấp, giơ tay lên để làm chứ không phải đưa tay ra để xin. Chúng ta sẽ tái tạo lại cách thức tạo quỹ tài chính cho công việc truyền giáo.

goat-milk

Quý vị có biết rằng chỉ $50 quà tặng có thể thay đổi cuộc đời của một người hầu hết các nơi trên thế giới không? Mua một con dê quý vị có một xưởng sản xuất sữa. Thật là kỳ diệu, chỉ với một số tiền nhỏ mà cuộc đời của một người sẽ thay đổi một cách khác biệt nếu được sử dụng một cách có hiệu quả.

Rick Warren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *