Monthly Archives: November 2016

BẠN ĐÃ U 60?

BẠN ĐÃ U 60? huongdiministries  Khi bạn ở tuổi 50 – 60, bạn KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ở phía trước nữa và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có được. Sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm. …

Read More »

THƯ CẢM ƠN

Thư Cảm ơn Kính chào quý Mục sư, Thân Hữu và Tín Hữu ghé thăm trang Web. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho chương trình truyền giảng nhân ngày Lễ Thanksgiving vừa qua. Tuy không có người tin Chúa, nhưng Chúa ban phước cho buổi thờ phượng cảm tạ …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 11:30

Verse of the Day for Wednesday November 30th, 2016 [ Previous Devotionals ] If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. —2 Corinthians 11:30 Thoughts on Today’s Verse… One of Paul’s recurring themes throughout 2 Corinthians is that God’s strength is made perfect in …

Read More »

What Are You Worth? by ODB Anh & Việt

What Are You Worth? by ODB Anh & Việt  It was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed . . . but with the precious blood of Christ. 1 Peter 1:18–19 There is a story that in 75 bc a young Roman nobleman named Julius Caesar was …

Read More »

Tôn Đấng Christ Làm Chúa

Tôn Đấng Christ Làm Chúa ngày 30/11/2016 song voi Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 1:1-2 “…Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không …

Read More »

Because Of You (Nhờ Chúa Giê-Xu)

Because Of You (Nhờ Chúa Giê-Xu) . HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Tình Chúa Mãi Trong Tôi

Tình Chúa Mãi Trong Tôi. HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Ngươi Yêu Ta Chăng?

Ngươi Yêu Ta Chăng? . HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Lời Tạ Ơn (Give Thanks)

Lời Tạ Ơn (Give Thanks) . HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Bước Với Chúa Yêu Thương

Bước Với Chúa Yêu Thương. HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »