Monthly Archives: December 2016

Time Alone With God by ODB Anh Viet

Time Alone With God by ODB Anh Viet [Jesus] went up on a mountainside by himself to pray. Matthew 14:23 It was a busy morning in the church room where I was helping. Nearly a dozen little children were chattering and playing. There was so much activity that the room became …

Read More »

Chúa Hoàn Tất Mọi Việc

“Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa đã ban ơn gì cho các tín hữu tại Phi-líp? Ông tin chắc …

Read More »

Learn How To Thank God In Advance For Your Breakthrough with Rick Warren

Read More »

THƯ CẢM ƠN

  Thư Cảm ơn Kính chào quý Mục sư, Thân Hữu và Tín Hữu ghé thăm trang Web. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho chương trình truyền giảng nhân ngày LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH vừa qua. Feedback 2 điều, đó là niềm vui và nỗi buồn. NIỀM …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 12:29

Verse of the Day for Thursday, December 29, 2016 [ Previous Devotionals  “Or again, how can anyone enter a strong man’s house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can rob his house.” —Matthew 12:29 Thoughts on Today’s Verse… Jesus is quoting …

Read More »

Signet Ring by ODB ANH VIET

Signet Ring by ODB ANH VIET “I will make you like my signet ring, for I have chosen you,” declares the Lord. Haggai 2:23 When I first made the acquaintance of a new friend from abroad, I noticed his posh English accent and that he wore a ring on his little finger. …

Read More »

Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ

Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ Công-vụ Các Sứ-đồ 19:1-7 “Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đức Chúa Trời cho phép Sứ đồ …

Read More »

Đêm Thánh – O Holy Night – Trình bày: Ca Sĩ Như Mai

Read More »

Verse of the Day—Hebrews 12:28-29

    Verse of the Day for Wednesday, December 28, 2016 [ Previous Devotionals ] Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful, and so worship God acceptably with reverence and awe, for our “God is a consuming fire.” —Hebrews 12:28-29 Thoughts on …

Read More »

Locked Into Love by ODB Anh Viet

Locked Into Love by ODB Anh Viet Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever. Psalm 106:1 In June 2015, the city of Paris removed forty-five tons of padlocks from the railings of the Pont des Arts pedestrian bridge. As a romantic gesture, couples would etch their …

Read More »