Monthly Archives: December 2016

Tâm Tình Và Sứ Điệp

Tâm Tình Và Sứ Điệp Công-vụ Các Sứ-đồ 18:24-28 “Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu” (câu 25a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-bô-lô là người như thế nào? Tinh thần truyền giảng của …

Read More »

Lời Thiêng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

ĐỨC THÁNH LINH VÀ CHÚA JESUS (04/12/2016)

Read More »

NGÀI ĐẾN TRẦN GIAN ĐỂ LÀM ĐẤNG TRUNG BẢO (24/12/2016)

Read More »

Bài giảng 27/11/2016 MỤC ĐÍCH PHÉP LẠ

Read More »

Thánh Ca: Tình Ngài – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

Dòng Đời – Nhạc: Mai Nguyên Vũ – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

Chuyện Chiều Xưa – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

Sunday Praise and Worship – October 25, 2015

Read More »

KẺ KẾ TỰ ĐỨC CHÚA TRỜI (11/12/2016

Read More »