Monthly Archives: December 2016

Chính Các Ngươi Phải Cho Họ Ăn

Chính Các Ngươi Phải Cho Họ Ăn huongdiministries by MS Hue Nguyen   CHỨC VỤ CỦA MÔN ĐỒ Không có điều gì giữa vòng những người Pha-ri-si có thể làm thỏa mãn những linh hồn đang đói khát. Người Pha-ri-si dạy cho tuyển dân vâng giữ luật pháp để được Đức …

Read More »

BỐN THỂ LOẠI NÊN THÁNH – Mục sư ĐINH THIÊN TỨ (14-6-2015)

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 12:27

Verse of the Day for Tuesday, December 27, 2016 [ Previous Devotionals ] Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. —1 Corinthians 12:27 Thoughts on Today’s Verse… What part of the Body are you? What’s your function, your purpose? How …

Read More »

The Power of Simple Words by ODB Anh Viet

The Power of Simple Words by ODB Anh Viet We did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. 2 Peter 1:16 Raucous laughter marked the guests in my father’s hospital room: Two …

Read More »

Nếu Đức Chúa Trời Muốn

Nếu Đức Chúa Trời Muốn Công-vụ Các Sứ-đồ 18:18-23 “Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi” (câu 21 BTT). “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với anh em” (câu 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Việc Sứ đồ Phao-lô cạo …

Read More »

TIN LÀNH LÀ GÌ?

TIN LÀNH LÀ GÌ? Thứ Ba, 20/12/2016 01:00 GMT+7. Share on Facebook Ban đầu Thượng Đế tạo nên thế gian chúng ta – Núi non, sông biển, cỏ cây, hoa lá và các vật có sự sống đều do Ngài dựng nên cả. Nhưng điều quí nhất là Ngài tạo …

Read More »

Verse of the Day—John 12:26

Verse of the Day for Monday, December 26, 2016 [ Previous Devotionals ] Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. —John 12:26 Thoughts on Today’s Verse… We can’t out serve, out love, or …

Read More »

HÌNH ẢNH SINH HOẠT HỘI THÁNH

Read More »

Believe and be Joyful – Peter Tanchi

Read More »

Sunday Praise and Worship – September 25, 2016 (Morning)

Read More »