Monthly Archives: January 2017

Verse of the Day—Proverbs 16:9

Verse of the Day for Tuesday, January 10, 2017 [ Previous Devotionals ] In his heart a man plans his course, but the LORD determines his steps. —Proverbs 16:9 Thoughts on Today’s Verse… We’re now a week-and-a-half into a new year. How are you doing with those changes and commitments …

Read More »

Random Acts of Kindness by ODB Anh & Viet

Random Acts of Kindness by ODB Anh & Viet “Why have I found such favor [grace] in your eyes that you notice me—a foreigner?” Ruth 2:10 Some say that the American writer Anne Herbert scribbled the phrase “Practice random acts of kindness and senseless acts of beauty” on a placemat at …

Read More »

Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời

  Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời Sáng-thế Ký 6:1-10 “Này là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Xã hội trong thời ông Nô-ê mang những …

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 7, 2016 (Afternoon)

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 7, 2016 (Morning)

Read More »

VIỆT NAM VIỆT NAM – Isaac Thái ft. Various Artists (OFFICIAL MV)

Read More »

DI SẢN THUỘC LINH

  DI SẢN THUỘC LINH huongdiministries    DI SẢN THUỘC LINH Mọi cuộc đua, mọi nỗ lực vật lộn rồi cũng đến hồi kết thúc… đến hồi hai tay buông xuông, mắt nhắm lại, bước vào con đường khác. Đa-vít gom góp mọi kinh nghiệm sống của cả đời truyền …

Read More »

Có Một Việc Cần Mà Thôi

Có Một Việc Cần Mà Thôi huongdiministries   Trong Lu-ca 9:23, “Chúa Jesus phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” Ngài  dạy rằng một người không thể trở thành môn đồ cho …

Read More »

ĐƯỜNG LỐI QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN

Read More »

Trọng Tâm Cuộc Đời Bạn? – Mục sư Đinh Thiên Tứ

Read More »