Monthly Archives: January 2017

Merry Christmas 2016 in Da nang city / Đón Giáng sinh 2016 ở Đà nẵng

Read More »

PHẦN 2 -HỘI THÁNH TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRUYỀN GIẢNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2015

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 26:9

Verse of the Day for Thursday, January 5, 2017 [ Previous Devotionals ] My soul yearns for you in the night; in the morning my spirit longs for you. —Isaiah 26:9 Thoughts on Today’s Verse… When a young couple in love is apart, they long to be with each other …

Read More »

Listening to God by ODB Anh Viet

Listening to God by ODB Anh Viet The Lord God called . . . “Where are you?” Genesis 3:9 My young son loves to hear my voice, except when I call his name loudly and sternly, followed by the question, “Where are you?” When I do that, I am usually calling for him …

Read More »

Hành Trình Theo Chúa (2)

  Hành Trình Theo Chúa (2) I Phi-e-rơ 2:18-25 “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »

Quỳ Bên Chân Chúa- Orange Community Baptist Church 3/13/16

Read More »

Jenny N. Phan – Giọt Sương Yêu Thương

Read More »

Jenny N. Phan – Lời Nguyện Cầu Cho Dân Tộc Việt Nam

Read More »

Jenny N. Phan – Ngày Chủ Nhật

Read More »

Jenny N. Phan – Người Cha Tuyệt Vời

Read More »