Monthly Archives: March 2017

Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa

  Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa I Phi-e-rơ 2:1-3 “…hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Một người tin Chúa phải từ …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 143:8

Verse of the Day for Wednesday, March 1, 2017 [ Previous Devotionals ] Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. —Psalm 143:8 Thoughts on …

Read More »

All of Me by ODB Anh & Viet

All of Me by ODB Anh & Viet Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Romans 12:1 Young Isaac Watts found the music in his church sadly lacking, and his father challenged him to create something better. Isaac did. His …

Read More »

Còn Thuộc Về Xác Thịt

  Còn Thuộc Về Xác Thịt I Cô-rinh-tô 3:1-3 “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »