Monthly Archives: March 2017

Sách Ê Xơ Tê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Nê Hê Mi Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Ê Xơ Ra Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Sử Ký I Và II Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

Read More »

Sách Các Vua I Và II Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Sa Mu Ên I Và II Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

Read More »

Ngày 26-03-2017 sứ điệp: ĐƯỜNG VỀ THIÊN QUỐC Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 3:16-17

Verse of the Day for Wednesday, March 29, 2017 [ Previous Devotionals ] For this reason I kneel before the Father… I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts …

Read More »

Trial by Fire by ODB Anh & Việt

Trial by Fire by ODB Anh & Việt Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that person will receive the crown of life.  James 1:12 Last winter while visiting a natural history museum in Colorado, I learned some remarkable facts about the aspen tree. An …

Read More »

Ngủ Quên

Ngủ Quên Công-vụ Các Sứ-đồ 20:7-12 “Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa tại Trô-ách nhóm lại để dự Lễ Bẻ Bánh vào ngày nào trong tuần? Tại sao anh Ơ-tích bị té xuống từ tầng lầu …

Read More »