Monthly Archives: April 2017

Verse of the Day—1 Corinthians 15:25-26

Verse of the Day for Monday, April 17, 2017 [ Previous Devotionals ] For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. —1 Corinthians 15:25-26 Thoughts on Today’s Verse… How many times have you stood over the …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 15:24

Verse of the Day for Sunday, April 16, 2017 [ Previous Devotionals ] Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. —1 Corinthians 15:24 Thoughts on Today’s Verse… Closing time! That’s when everything is …

Read More »

Theo Chân Những Người Đi Viếng Mộ

Theo Chân Những Người Đi Viếng Mộ Mác 16:1-11 “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Những phụ nữ đi thăm mộ Chúa Giê-xu với mục đích nào? Trên đường …

Read More »

Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng

Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng Mác 15:38-41 “Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê, cùng Sa-lô-mê” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai ở bên chân thập tự của Chúa …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 15:20

Verse of the Day for Saturday, April 15, 2017 [ Previous Devotionals ] But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. —1 Corinthians 15:20 Thoughts on Today’s Verse… “Why do you seek the living among the dead?” These words of the …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 10:2

Verse of the Day for Friday, April 14, 2017 [ Previous Devotionals ] Ill-gotten treasures are of no value, but righteousness delivers from death. —Proverbs 10:2 Thoughts on Today’s Verse… Wealth, especially wealth gotten through greedy and wicked means, proves to be of no lasting value. This rancid wealth rots …

Read More »

Bị Cám Dỗ Đến Phút Cuối

Nếu quý vị không nghe đọc, xin bấm vào hình một lần nữa để nghe đọc. Bị Cám Dỗ Đến Phút Cuối Mác 15:21-41 “Các thầy tế lễ thượng cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu người …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 4:19

Verse of the Day for Thursday, April 13, 2017 [ Previous Devotionals ] And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. —Philippians 4:19 Thoughts on Today’s Verse… Throughout Scripture, God reminds us that if our trust is in him and if we …

Read More »

Tận Cùng Của Sự Vâng Phục

Tận Cùng Của Sự Vâng Phục Mác 14:32-42 “Ngài rằng: A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén này khỏi Con; nhưng không theo điều Con muốn, mà theo điều Cha muốn” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đi đến vườn …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 4:12-13

Verse of the Day for Wednesday, April 12, 2017 [ Previous Devotionals ] I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether …

Read More »