Monthly Archives: May 2017

CƠ-ĐỐC NHÂN CÓ CẦN BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH?

CƠ-ĐỐC NHÂN CÓ CẦN BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH? Trần Đình Tâm   Các vị lãnh đạo Hệ Phái Ngũ Tuần truyền dạy cho các con dân Chúa cần được Báp-têm bằng Đức Thánh Linh, như là một sự trãi nghiệm lần thứ hai về Đức Thánh Linh. Giáo lý …

Read More »

Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế

  Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế Công-vụ các Sứ-đồ 21:27-22:2 “Hãy nhớ Lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi” (Giăng 15:20a). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiệnSứ đồ Phao-lô bị …

Read More »

The Beauty of Brokenness (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  31/5/2017 The Beauty of Brokenness My sacrifice, O God, is a broken spirit. Psalm 51:17 Kintsugi is a centuries-old Japanese art of mending broken pottery. Gold dust mixed with resin is used to reattach broken pieces or fill in cracks, resulting in a striking bond. Instead …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 40:30-31

Verse of the Day for Wednesday, May 31, 2017 [ Previous Devotionals ] Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall; but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, …

Read More »