Monthly Archives: May 2017

Mục sư Hồ Hiếu Hạ – Ai Là Người Yêu Mến Chúa

Read More »

CHÚA JESUS CÓ PHẢI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI?

CHÚA JESUS CÓ PHẢI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI? Trần Đình Tâm   Chúa Jesus có phải là Đức Chúa Trời? Trước khi giải đáp câu hỏi trên, cũng nên đặt một câu hỏi khác cũng không kém quan trọng: Tại sao câu hỏi trên lại được nêu ra? Vấn đề …

Read More »

Sun Praise & Worship (14 May 2017)

Read More »

CHẾT-ĐI-VỀ-ĐÂU

Ngày 20 | 08 | 2016 sứ điệp : CHẾT ĐI VỀ ĐÂU ? | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

MẦU NHIỆM CỦA TIN KÍNH

  MẦU NHIỆM CỦA TIN KÍNH. Ngày 28/ 05 /2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Vì Lợi Ích Của Anh Em Do Thái

Vì Lợi Ích Của Anh Em Do Thái Công-vụ các Sứ-đồ 21:15-26 “Với những người không luật pháp, (dù đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được …

Read More »

Expect and Extend Mercy (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  30/5/2017 Expect and Extend Mercy God, have mercy on me, a sinner. Luke 18:13 When I complained that a friend’s choices were leading her deeper into sin and how her actions affected me, the woman I prayed with weekly placed her hand over mine. “Let’s pray …

Read More »

Verse of the Day—Galatians 2:20

Verse of the Day for Tuesday, May 30, 2017 [ Previous Devotionals ] I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave …

Read More »

Y-SƠ-RA-ÊN LƯU ĐÀY: sứ điệp 14-05-2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Nhạc thánh online

  Hỡi người khắp thế gian, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va  

Read More »