Monthly Archives: May 2017

Tất Cả cho Người Chưa Được Cứu. Mục sư Tôn Thất Bình. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Nghe Bài Giảng Nhiều Tác Giả

Nghe Bài Giảng Nhiều Tác Giả BỐN THỂ LOẠI NÊN THÁNH – Mục sư ĐINH THIÊN TỨ (14-6-2015).mp3 Người Tin Chúa Và Tiền Bạc – Mục Sư Trần Thiện Đức Đức Chúa Trời Ở Đâu – Ms. Đoàn Trung Chánh GIỐNG-CHÚA-Sứ-Điệp-Mục-Sư-Lâm-Văn-Minh- Món-Quà-Vô-Giá-Ms.-Phan-Vĩnh-Cự Sự-Thờ-Phượng-Thật-Ms-Nguyễn-Thỉ ĐỒNG-ĐI-VỚI-CHÚA-Sứ-Điệp-Mục-Sư-Bùi-Ngọc-Hương- Bức-Màn-Bị-Xé-Làm-Đôi-Ms.-Hồ-Hiếu-Hạ Phước-Giành-Lấy-Hay-Cầu-Xin-Ms.-Đỗ-Việt-Hùng Ai_chac_chan_duoc_ich_loi – MS Nguyen …

Read More »

Phép Báp-tem Hay Truyền Giảng Phúc Âm?

Phép Báp-tem Hay Truyền Giảng Phúc Âm? I Cô-rinh-tô 1:10-17 “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành” (câu 17a). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao đang nói đến vấn đề chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ …

Read More »

Dysfunctional (Anh & Việt )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  27/5/2017 Dysfunctional For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23 The word dysfunctional is often used to describe individuals, families, relationships, organizations, and even governments. While functional means it’s in proper working order, dysfunctional is the opposite—it’s broken, not working properly, unable to do what it …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 40:28-29

Verse of the Day for Saturday, May 27, 2017 [ Previous Devotionals ] Do you not know? Have you not heard? The LORD is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He …

Read More »

Taking Control of Our Thoughts– Dr. Charles Stanley

Read More »

Learn How To Live The Anointed Life with Rick Warren

Read More »

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SÔNG – Mục sư Tiến sĩ Lâm Văn Minh 9/01/2016

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Món Quà Xứng Đáng Để Chờ Đợi

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Sa-ra

Read More »