Monthly Archives: June 2017

Tình yêu đẹp ý Chúa – Ymark ft Tiểu Linh [sáng tác: Ymark Bya]

Read More »

Hot girl êđê hát bài TÔI VẪN TÌM ĐẾN CỨU CHÚA CỦA TÔI /sáng tác tiến ngyễn-trình bày U’RI

Read More »

Nhạc thánh Tin Lành-CHÚA KHÔNG BỎ TÔI- y khơi/sáng tác-Apraham huỳnh /KARAOKE-BCX

Read More »

TÌM ĐẾN CHÚA KHI BẠN CÔ ĐƠN /MV hàn quốc-y khơi- Sáng tác: Tiến Nguyễn/

Read More »

Chúa Nghe Con Khóc – Du La

Read More »

Sự Sáng Đã Đến Thế Gian

  Sự Sáng Đã Đến Thế Gian Giăng 12:44-50 “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (câu 46). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã ghi lại những lời công bố nào của Chúa Giê-xu khẳng định sự …

Read More »

The Bond of Peace (Anh & Việt )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  15/6/2017 The Bond of Peace Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ephesians 4:3 After I confronted my friend by email over a matter on which we had differed, she didn’t respond. Had I overstepped? I didn’t want …

Read More »

Verse of the Day—James 4:15

Verse of the Day for Thursday, June 15, 2017 [ Previous Devotionals ] Instead, you ought to say, “If it is the Lord’s will, we will live and do this or that.” —James 4:15 Thoughts on Today’s Verse… While I like to have choices, and I like to be responsible …

Read More »

Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa?

Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa? II Sa-mu-ên 6:6,7: Khi đến sân đạp lúc của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa …

Read More »

Ơn Cha

Read More »