Monthly Archives: June 2017

GIEO & GẶT (21/08/2016)

Read More »

BỆNH UNG THƯ | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Làm Chứng Cho Đồng Hương

  Làm Chứng Cho Đồng Hương Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-23 “Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô gửi thông điệp gì qua lời chứng cho người đồng hương? Thái …

Read More »

Unfinished Works (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  28/6/2017 Unfinished Works Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord! Romans 7:24–25 At his death, the great artist Michelangelo left many unfinished projects. But four of his sculptures were never …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 10:6

Verse of the Day for Wednesday, June 28, 2017 [ Previous Devotionals ] Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked. —Proverbs 10:6 Thoughts on Today’s Verse… Righteousness brings us great blessings. Violence becomes its own vile reward, bringing to those who use …

Read More »

“Ngày của Chúa” trong Khải Huyền 1:10 là ngày nào?

“Ngày của Chúa” trong Khải Huyền 1:10 là ngày nào?   Khải Huyền 1:10: “Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa” Câu hỏi: “Ngày của Chúa” là ngày nào? Ngày Thứ Bảy hay Chủ Nhật? Giải …

Read More »

CƠ ĐỐC NHÂN CHUẨN BỊ THAM CHÍNH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CHIM ĂN THỊT CỦA CHÚA TRỜI 14/05/2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Sunday Praise and Worship – June 11, 2017 (Afternoon)

Read More »

Sunday Praise and Worship – June 11, 2017 (Morning)

Read More »