Monthly Archives: June 2017

CÓ NÊN TREO HÌNH CHÂN DUNG CHÚA JESUS TRONG NHÀ?

CÓ NÊN TREO HÌNH CHÂN DUNG CHÚA JESUS TRONG NHÀ? Trần Đình Tâm   Trong nhà của nhiều con cái Chúa ngày nay cũng như các vị lãnh đạo Hội Thánh, có treo hình chân dung của Chúa Jesus. Chân dung của Chúa có thể là một bức tranh vẽ …

Read More »

Lời Chúa Truyền Sức Sống

  Lời Chúa Truyền Sức Sống Thi-thiên 119:49-52 “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (câu 50). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy trước giả đã trải qua hoàn cảnh nào? Ông nhận …

Read More »

Everything We Need (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  1/6/2017 Everything We Need His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. 2 Peter 1:3 I often feel completely inadequate for the tasks I face. Whether it’s …

Read More »

Verse of the Day—Romans 6:1

Verse of the Day for Thursday, June 1, 2017 [ Previous Devotionals ] What shall we say, then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means! We died to sin; how can we live in it any longer? —Romans 6:1 Thoughts on Today’s Verse… Grace …

Read More »