Monthly Archives: October 2017

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Sống Trong Cây Sự Sống

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:8-9 – Sự Khiêm Nhường Của Vị Sứ Đồ | Đèn Soi Bước 45

Read More »

Chớ Dự Vào Công Việc Của Tối Tăm–Rô-ma 12:1-2

Chớ Dự Vào Công Việc Của Tối Tăm Rô-ma 12:1-2 “Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại La Mã thờ phượng, phục vụ Chúa như …

Read More »

Ruth’s Story– Romans 10:13

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  31/10/2017 Ruth’s Story Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13 Ruth cannot tell her story without tears. In her mid-eighties and unable to get around much anymore, Ruth may not appear to be a central figure in our …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 10:3-5

Verse of the Day for Tuesday, October 31, 2017 [ Previous Devotionals ]   For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We …

Read More »

Nguyện Thánh Linh Ngài Đến (Come Holy Spirit)

Read More »

I Love You, Lord (Lạy Cha Yêu Thương)

Read More »

Làm Con Vua Thánh

Read More »

BỞI ĐỨC TIN (22/09/2017)

Read More »

NGÃ LÒNG (29/10/2017)

Read More »