Monthly Archives: October 2017

Sunday Praise and Worship – October 1, 2017 (Afternoon)

Read More »

Sunday Praise and Worship – October 15, 2017 (Morning)

Read More »

Chiến thắng cám dỗ. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Muc Su Phong – Tho Phuong That

Read More »

LƯƠNG TÂM CƠ ĐỐC NHÂN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 2:16 – Sự Thù Nghịch Bị Tiêu Diệt Bởi Thập Tự Giá | Đèn Soi Bước 33

Read More »

Thất Bại Vì Quá Tự Tin–Giăng 13:36-38

Thất Bại Vì Quá Tự Tin Giăng 13:36-38 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì Ta sao! Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối Ta ba lần!” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì cho thấy ông …

Read More »

We’ve Got the Power!–Galatians 5:25

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  19/10/2017 We’ve Got the Power! Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Galatians 5:25 The loud crackling noise startled me. Recognizing the sound, I raced to the kitchen. I’d accidently tapped the start button on the empty coffee maker. Unplugging …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 34:21

Verse of the Day for Thursday, October 19, 2017 [ Previous Devotionals ]   Evil will slay the wicked; the foes of the righteous will be condemned. —Psalm 34:21 Thoughts on Today’s Verse… God has promised a closing time, a reckoning where human power and influence cannot buy out the truth and where …

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Đời Sống Đóng Đinh

Read More »