Monthly Archives: October 2017

Vì Jesus sống ̣̣(April-16-17) Mục sư Trương Đình Phong

Read More »

hon nhan gia dinh (11.11.12) Mục sư Trần Mạnh Hùng

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CÒN LÀM PHÉP LẠ NỮA ? | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:5 – Sự Mầu Nhiệm Đã Được Tỏ Ra | Đèn Soi Bước 42

Read More »

Không Tranh Cãi–Công-vụ Các Sứ-đồ 26:24-32

Không Tranh Cãi Công-vụ Các Sứ-đồ 26:24-32 “Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi!” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Khi …

Read More »

Rooted in God– Jeremiah 17:8

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  28/10/2017 Rooted in God They will be like a tree planted by the water . . . its leaves are always green. Jeremiah 17:8 When friends moved into a new home, they planted wisteria near their fence and looked forward to the lavender blossom that …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 6:11

Verse of the Day for Saturday, October 28, 2017 [ Previous Devotionals ]   Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil’s schemes. —Ephesians 6:11 Thoughts on Today’s Verse… So often we are focused only on the things we like, we are good at …

Read More »

QUYẾT KHÔNG NGÃ LÒNG TRONG NGHỊCH CẢNH – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

NẾP SỐNG DƯ DẬT – MS PHAN VĨNH CỰ

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:3-4 – Biết, Kinh Nghiệm, Chia Sẻ | Đèn Soi Bước 41

Read More »