Monthly Archives: October 2017

Jenny Phan- HT Tin Lanh Tin Bap Tit An Dien – Ngày Chủ Nhật- 10/8/17

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:1 – Kẻ Tù Của Chúa Jêsus | Đèn Soi Bước 39

Read More »

Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành–I Cô-rinh-tô 2:6-9

  Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành I Cô-rinh-tô 2:6-9 “Dù vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là người sẽ bị hư mất” …

Read More »

Surviving the Wilderness– Hebrews 4:2

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  25/10/2017 Surviving the Wilderness The message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Hebrews 4:2 In the 1960s, the Kingston Trio released a song called “Desert Pete.” The ballad tells of a thirsty …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 1:4-5

Verse of the Day for Wednesday, October 25, 2017 [ Previous Devotionals ]   For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure …

Read More »

NHỮNG TỘI LỖI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH.

NHỮNG TỘI LỖI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH. From: VietChristian.com LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị mà người ta có thể phạm tội chống lại Ngài. Chúng ta hãy cẩn thận kẻo phạm tội cùng Ngài dù là ý thức hay không ý thức, vô tình …

Read More »

TẬN HIẾN. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

THUYẾT TIỀN ĐỊNH. 20 | 06 | 2017 Mục sư Trần Mai | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 2:22 – Hai Liên Kết Quan Trọng | Đèn Soi Bước 38

Read More »

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời–I Cô-rinh-tô 2:6-9

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời I Cô-rinh-tô 2:6-9 “Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:24b). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan thuộc về đời này khác …

Read More »