Monthly Archives: November 2017

Bài Giảng MS Hứa Trung Tín – Yêu Thương & Tha Thứ

Read More »

HÃY CÓ ĐỒNG MỘT TÂM TÌNH NHƯ CHÚA – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 4:7 – Hiệp Nhất Trong Đa Dạng | Đèn Soi Bước 63

Read More »

Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma–Giăng 14:1-7

Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma Giăng 14:1-7 “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; và từ bây giờ các …

Read More »

Hide and Seek–1 Peter 1:3

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  18/11/2017 Hide and Seek In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1 Peter 1:3 “You can’t see me!” When small children play “hide and seek,” they sometimes believe they’re …

Read More »

Verse of the Day—2 Peter 3:18

Verse of the Day for Saturday, November 18, 2017 [ Previous Devotionals ]   But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen. —2 Peter 3:18 Thoughts on Today’s Verse… Where do you need to grow in your walk …

Read More »

ĐIỀU ƯU TIÊN MỖI NGÀY – MỤC SƯ ĐINH THIÊN TỨ

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 4:6 – Điểm Chung Của Tôi Và Bạn (Phần 3) | Đèn Soi Bước 62

Read More »

Được Ở Trong Nhà Cha–Giăng 14:1-3

  Được Ở Trong Nhà Cha Giăng 14:1-3 “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta …

Read More »

Serve and Be Served– Philippians 4:10

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  17/11/2017 Serve and Be Served You were concerned, but you had no opportunity to show it.  Philippians 4:10 Marilyn had been ill for many weeks, and many people had encouraged her through this difficult time. How will I ever repay all their kindnesses? she worried. Then one …

Read More »