Monthly Archives: February 2018

Learn How to Pray in Five Dimensions with Rick Warren

Read More »

KÍNH SỢ CHÚA | Bài 4: Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét (John Bevere)

Read More »

NHỮNG BƯỚC CHÂN CỦA GOMER | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

QUYỀN NĂNG CỦA THẬP TỰ GIÁ (21/11/2017)

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:19-21 – Nhu Cầu Cần Có Một Sự Hướng Dẫn | Đèn Soi Bước 157

Read More »

Đồng Lòng Hay Đồng Lõa? — Giê-rê-mi 7:16-19

  Đồng Lòng Hay Đồng Lõa? “…nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15b). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 18, Tiên tri Giê-rê-mi đã liệt kê bao nhiêu thành viên trong gia đình góp phần trong việc thờ thần tượng? “Nữ vương trên trời” là …

Read More »

Of Spiders and God’s Presence–Ephesians 3:16 (Anh & Viet)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 21/2/2018 Of Spiders and God’s Presence I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being. Ephesians 3:16 Spiders. I don’t know any kid who likes them. At least not in their …

Read More »

Verse of the Day—Romans 13:9-10

Verse of the Day for Wednesday, February 21, 2018 [ Previous Devotionals ] The commandments, “Do not commit adultery,” “Do not murder,” “Do not steal,” “Do not covet,” and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule: “Love your neighbor as yourself.” Love does no …

Read More »

Learn How to Pray in Five Dimensions with Rick Warren

Read More »

KÍNH SỢ CHÚA | Bài 3: Vinh Hiển Của Chúa (John Bevere)

Read More »