Monthly Archives: March 2018

Chúa làm được mọi sự 23-07-2017 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

CUỘC CHIẾN TÂM LINH. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Transformed: Transforming How I See & Use Money with Pastor Rick Warren

Read More »

“Seek God’s Plan.” – Hour of Power Message – HOP2330

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:118-120 – Hậu Quả Của Kẻ Sống Hai Lòng | Đèn Soi Bước 195

Read More »

Can Đảm An Táng Chúa–Lu-ca 23:50-53

  Can Đảm An Táng Chúa Lu-ca 23:50-53 “Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đệ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài” (Giăng 19:38). Câu …

Read More »

The King’s Crown–Matthew 27:28–29

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  31/3/2018 The King’s Crown They . . . twisted together a crown of thorns and set it on his head. Matthew 27:28–29 We sat around the table, each person adding a toothpick to the foam disc before us. At our evening meal in the weeks …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 53:5-6

Verse of the Day for Saturday, March 31, 2018 [ Previous Devotionals ]     He was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray, each of us …

Read More »

Sermon-Khi Đức Thánh Linh Hành Động-MS Hồ Hiếu Hạ-Sunday May31-2015

Read More »

Truyen Giang 1/11 – Mục sư Trần Mạnh Hùng – Cong Dong Hy Vong

Read More »