Monthly Archives: April 2018

Dâng Lời Cảm Tạ

Read More »

Điều Tôi Thấu Hiểu

Read More »

Tim

Read More »

Đấng chỉ đáp lời cầu nguyện

Read More »

Learn How To Grow a Love that Lasts with Rick Warren

Read More »

Ngài Là Ai?–Xuất Ê-díp-tô Ký 3:11-14

Ngài Là Ai? Xuất Ê-díp-tô Ký 3:11-14 Câu gốc: “Đức Chúa Trời phán rằng: TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (câu 14a). Câu hỏi suy ngẫm: Những câu ông Môi-se thưa với Chúa có ngụ ý gì? Những câu trả lời của Chúa có ý nghĩa gì với ông …

Read More »

Breaking the Chains–Ephesians 1:7 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  30/4/2018 Breaking the Chains In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Ephesians 1:7 We found our visit to Christ Church Cathedral in Stone Town, Zanzibar, deeply moving, for it sits on the site of what was formerly the largest slave …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 4:15

Verse of the Day for Monday, April 30, 2018 [ Previous Devotionals ]   Speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the Head, that is, Christ. —Ephesians 4:15 Thoughts on Today’s Verse… Speaking the truth is hard enough. You mean I have to do …

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Sống Trong Cây Sự Sống

Read More »

John Bevere Interviewed by Pastor Brian Stivale (Part 2 of 2)

Read More »