Monthly Archives: May 2018

Trở Về Ai –Cập Xuất Ê-díp-tô Ký 4:18-20

Trở Về Ai Cập Xuất Ê-díp-tô Ký 4:18-20 Câu gốc: “Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se chuẩn bị cho chuyến trở về …

Read More »

Interrupted Fellowship (Anh & Việt) link from ODB

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 31/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—1 Thessalonians 4:16-17

Verse of the Day for Thursday, May 31, 2018 [ Previous Devotionals ]   The Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still …

Read More »

Thoái Thác? –Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-17

Thoái Thác? Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-17 Câu gốc: “Vì muôn vật được đã dựng lên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài …

Read More »

When Words Fail (Anh & Việt) link from ODB

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 30/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »