Monthly Archives: May 2018

How to Remember God’s Promises When Bad Things Happen with Pastor Buddy Owens

Read More »

ĂN NĂN CÓ CẦN THIẾT KHÔNG? (TRẢ LỜI CHO NHỮNG NGƯỜI THEO TÀ GIÁO)

Read More »

Chúa Thánh Linh Ngự Trong Hội Thánh–I Cô-rinh-tô 3:16-17

Chúa Thánh Linh Ngự Trong Hội Thánh I Cô-rinh-tô 3:16-17 Câu gốc: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 16b cho biết Đức Chúa Trời ngự …

Read More »

Accidental Wisdom (Anh & Việt) link from ODB

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 25/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—James 1:19

Verse of the Day for Friday, May 25, 2018 [ Previous Devotionals ]   My dear brothers, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry. —James 1:19 Thoughts on Today’s Verse… Have a brake on your tongue; hit the throttle on your ears. …

Read More »

How To Pray Throughout Your Day with Rick Warren

Read More »

BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI

Read More »

Hội Thánh Là Đền Thờ–I Cô-rinh-tô 3:16-17

Hội Thánh Là Đền Thờ I Cô-rinh-tô 3:16-17 Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu” (Công Vụ 17:24). Câu hỏi suy ngẫm: Cựu Ước quy …

Read More »

Tossing and Turning (Anh & Việt) link from ODB

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 24/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Romans 12:10

Verse of the Day for Thursday, May 24, 2018 [ Previous Devotionals ]   Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. —Romans 12:10 Thoughts on Today’s Verse… Being “devoted to another in brotherly love” requires that our church talk — we’re family, brothers and sisters, children of …

Read More »