Monthly Archives: June 2018

Giữ Luật Pháp của Chúa –Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26

Giữ Luật Pháp của Chúa Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26 Câu gốc: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, …

Read More »

Pictures of Love-(Anh & Việt) ngày 29/6/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 29/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 138:8

Verse of the Day for Friday, June 29, 2018 [ Previous Devotionals ]   The Lord will fulfill his purpose for me; your love, O Lord, endures forever — do not abandon the works of your hands. —Psalm 138:8 Thoughts on Today’s Verse… God has a purpose and plan for each of our …

Read More »