Monthly Archives: July 2018

Watchful Care– (Anh & Việt) ngày 23/7/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 23/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

CHARLES STANLEY 2018 – A PASSING OPPORTUNITY, PART 1

Read More »

RICK WARREN 2018 – BALANCED LIFE, PART 2

Read More »

RICK WARREN 2018 – BALANCED LIFE, PART 1

Read More »

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI VẪN SỐNG (01/04/2018)

Read More »

SỐNG ĐẠO (23/07/2018)

Read More »

Hậu Quả Của Lòng Tham –Giê-rê-mi 8:10-11

Hậu Quả Của Lòng Tham Giê-rê-mi 8:10-11 Câu gốc: “Vậy nên, ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới; vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, ai nấy đều tham lam; từ tiên tri cho đến thầy tế lễ, ai …

Read More »

Watchful Care–(Anh & Việt) ngày 23/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 23/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 19:14

Verse of the Day for Monday, July 23, 2018 [ Previous Devotionals ]   Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them for the kingdom of heaven belongs to such as these.” —Matthew 19:14 Thoughts on Today’s Verse… Jesus’ love for children in an age when they …

Read More »

Xuất Hành

Xuất Hành Kinh thánh bản dịch mới 2002 1 Dân Y-sơ-ra-ên Bị Áp Bức 1 Sau đây là tên các con trai Y-sơ-ra-ên đã theo Gia-cốp xuống Ai-cập với gia đình mình. 2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa, 3 Y-sa-ca, Sa-bu-luân và Bên-gia-min; 4 Đan, Nép-ta-li, Gát và A-se. 5 …

Read More »