Monthly Archives: July 2018

Sinners Like Us– (Anh & Việt) ngày 31/7/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 31/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Cẩn trọng khi ở trong sự hiện diện Chúa ( 7/ 02/17) Ms Phùng Thúy Kiều

Read More »

What To Do When You’ve Had A Business Setback with Rick Warren

Read More »

Hoàn Cảnh Trở Nên Đen Tối Hơn –Xuất Ê-díp-tô Ký 5:10-18

Hoàn Cảnh Trở Nên Đen Tối Hơn Xuất Ê-díp-tô Ký 5:10-18 Câu gốc: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất” (Thi Thiên 46:10). Câu hỏi suy ngẫm: Trước lệnh truyền của …

Read More »

Verse of the Day—John 1:12-13

Verse of the Day for Tuesday, July 31, 2018 [ Previous Devotionals ]   To all who received him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God — children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of …

Read More »

THƯ MỜI DỰ LỄ CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT

             HỘI-THÁNH TIN-LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM BROOKLYN                                Vietnamese Baptist Church  BROOKLYN  NY                             140 Devoe ST, Brooklyn, NY 11211                                     Quản Nhiệm: MS Trần Văn Trọng                                                      Cel:(201)450-5782                                 Email: [email protected] Website:                                                                        www.nguonsuoitamlinh.net                                                                                                                                                  …

Read More »

Ca Vang Tình Yêu Chúa

Read More »

Chiếc Thuyền Mành

Read More »

Spirit Song (Bài Ca Tâm Linh)

Read More »

Chạm Lòng Con

Read More »