Monthly Archives: August 2018

DVD Karaoke- Hạt Bụi Là Con – Mục sư Trần Văn Trọng

DVD Karaoke- Hạt Bụi Là Con – Mục sư Trần Văn Trọng Nhạc và Lời: Trần Văn Trọng Hòa âm: Quang Đạt Liên hệ mua DVD, CD Qua email: trongtran47@gmail.com Qua điện thoại: (201) 489-3133 Qua bưu điện: Trong Van Tran 256 Main Street Hackensack, NJ 07601 USA

Read More »

DVD Karaoke- Tạ Ơn Thượng Đế – Mục sư Trần Văn Trọng

DVD Karaoke- Tạ Ơn Thượng Đế – Mục sư Trần Văn Trọng Nhạc và Lời: Trần Văn Trọng _ Châu An Phước _ Vũ Đức Nghiêm _ Châu Hồng Sơn Hòa âm: Quang Đạt Liên hệ mua DVD, CD Qua email: trongtran47@gmail.com Qua điện thoại: (201) 489-3133 Qua bưu điện: …

Read More »

DVD Karaoke- 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam – Mục sư Trần Văn Trọng

DVD Karaoke- 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam – Mục sư Trần Văn Trọng Nhạc và Lời: Trần Văn Trọng _ Nguyễn Thành Toàn _ Nguyễn Duy Trung Hòa âm: Quang Đạt – Davit Dong Thực hiện Karaoke: Hồng Sơn Liên hệ mua DVD, CD Qua email: trongtran47@gmail.com Qua …

Read More »

TRỤC XUẤT QUỶ DỮ (19/08/2018)

Read More »

CUỘC CHIẾN TRONG ÂM PHỦ Sứ điệp Ngày 01 / 04 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Singing Backup to Marriages | 10-16-16 | Doug Fields | Westside Family Church

Read More »

Good Friday with Rick Warren: The Job Has Been Completed!

Read More »

Chịu Khổ Là Tạm, Vinh Hiển Là Đời Đời –Gióp 24:18-25

Chịu Khổ Là Tạm, Vinh Hiển Là Đời Đời Gióp 24:18-25 Câu gốc: “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn …

Read More »

Marvelous Maker– (Anh & Việt) ngày 19/8/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 19/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—1 John 5:12

Verse of the Day for Sunday, August 19, 2018 [ Previous Devotionals ]   He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life. —1 John 5:12 Thoughts on Today’s Verse… This statement is both a reminder of God’s glorious grace and also …

Read More »