Monthly Archives: August 2018

Gia Phổ –Xuất Ê-díp-tô Ký 6:14-27

Gia Phổ Xuất Ê-díp-tô Ký 6:14-27   Câu gốc: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi …

Read More »

Call for Help(Anh & Việt) ngày 31/8/2018 – Link from ODB

Call for Help  (Anh & Việt) ngày 31/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 95:6-7

Verse of the Day for Friday, August 31, 2018 [ Previous Devotionals ]   Come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker; for he is our God and we are the people of his pasture, the flock under his care. —Psalm 95:6-7 Thoughts on Today’s Verse… …

Read More »