Monthly Archives: September 2018

Sự Khôn Ngoan Tìm Được Ở Đâu? –Gióp 28:1-12

Sự Khôn Ngoan Tìm Được Ở Đâu? Gióp 28:1-12   Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm-ngôn 1:7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói gì về khả năng khai …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 1:9-10

Verse of the Day for Sunday, September 30, 2018 [ Previous Devotionals ]   This is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of …

Read More »