Monthly Archives: December 2018

Vâng Lời Chúa –Lu-ca 5:1-11

Vâng Lời Chúa Lu-ca 5:1-11   Câu gốc: “Si-môn thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dù vậy, tôi cũng theo Lời Thầy mà thả lưới” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa bảo ông Si-môn …

Read More »

Sứ Giả-The Messenger (Anh & Việt) ngày 31/12/2018 – Link from ODB

Sứ Giả-The Messenger  (Anh & Việt) ngày 31/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 43:16,18-19

Verse of the Day for Monday, December 31, 2018 [ Previous Devotionals ]   This is what the Lord says, “Forget the former things; do not dwell on the past. See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making a way in the …

Read More »