Monthly Archives: April 2019

Làm Y Như Lời Chúa Dạy–Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21-28

Làm Y Như Lời Chúa Dạy Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21-28   Câu gốc: “Dân Ít-ra-ên bèn cúi đầu lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Việc giữ lễ Vượt Qua truyền đến toàn dân Ít-ra-ên được …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 4:19

Verse of the Day for Tuesday, April 30, 2019 [ Previous Devotionals ]   And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. —Philippians 4:19 Thoughts on Today’s Verse… Paul gives the Philippians this promise only after he has emphasized to them that he had found …

Read More »