Monthly Archives: May 2019

Theo Lẽ Thật hay theo Truyền Thống

Theo Lẽ Thật hay theo Truyền Thống Trần Đình Tâm   Trong lãnh vực tổ chức, điều hành các hoạt động có liên quan đến sự gây dựng và phát triển Hội Thánh (thờ phượng, huấn luyện, giảng dạy, thông công v.v…) Hội Thánh cần tuyệt đối vâng theo các …

Read More »

Sự Hướng Dẫn Của Chúa Không Làm Bạn Bối Rối

Sự Hướng Dẫn Của Chúa Không Làm Bạn Bối Rối “Con đường Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến”. (Thi-thiên 77:19). Chúa có thể dùng ấn tượng để nói chuyện với chúng ta. Ngài có thể sử …

Read More »

Luật Về Lễ Vượt Qua — Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50

Luật Về Lễ Vượt Qua Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50   Câu gốc: “Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xươn nào. Hết thảy hội chúng Ít-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua” (câu 46-47). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/5: TRẬN CHIẾN LÀ CỦA CHÚA

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/5:TRẬN CHIẾN LÀ CỦA CHÚA https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-5/190531-TNHN-TRAN-CHIEN-LA-CUA-CHUA.mp3 Nhiều người ví cuộc đời này như một chiến trận và đôi khi trong cuộc chiến ấy, bạn sẽ đối diện với địch thủ là những gã khổng lồ như Gô-li-át. Trong hoàn cảnh đó, liệu bạn sẽ giống như …

Read More »