Monthly Archives: July 2019

SỰ CẤT HỘI THÁNH VỀ TRỜI

SỰ CẤT HỘI THÁNH VỀ TRỜI Trần Đình Tâm Dẫn nhập: Hầu hết Cơ-đốc nhân ngày nay đều được nghe nói đến “Chúa Jesus sẽ tái lâm” hay “Chúa sẽ trở lại”, tuy nhiên, chúng ta lại hiểu sự tái lâm của Chúa Jesus một cách khá mơ hồ mà …

Read More »

Thấy –Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14

Thấy Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14 14:10 Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va. 14:11 Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: Xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn …

Read More »

Bữa Trưa Nghẹn Ngào | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/07

Bữa Trưa Nghẹn Ngào | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/07 Nửa trưa, tôi đứng xếp hàng gọi đồ ăn, mong được thưởng thức bữa trưa ở một góc yên tĩnh cùng với chiếc máy tính xách tay của mình. Thế nhưng vị khách hàng đằng sau tôi đã phá vỡ …

Read More »

Verse of the Day—John 1:12-13

Verse of the Day for Wednesday, July 31, 2019 [ Previous Devotionals ]   To all who received him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God — children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of …

Read More »