Monthly Archives: January 2020

Nguyễn Bính Và Mùa Xuân

Tôi rất yêu thơ Nguyễn Bính, vì tôi là người miền quê, mà thơ Nguyễn Bính lại nói về thôn quê nhiều hơn bất cứ nói về nơi nào khác, nên tôi yêu. Tôi đoan chắc rằng cũng có rất nhiều người yêu thơ Nguyễn Bính như tôi, không chỉ …

Read More »

Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh –Giăng 20:11-18

Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh Giăng 20:11-18 20:11 Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, 20:12 thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa …

Read More »

SỰ ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/01

SỰ ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/01 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-1/200117-TNHN-CHUONG-TRINH-CUA-CHUA.mp3 Cuộc đời theo Chúa không phải lúc nào cũng đầy tràn phước hạnh. Nhiều lúc chúng ta đối diện với những nỗi đau không thể hiểu thấu và tự hỏi Chúa ở đâu …

Read More »