Monthly Archives: April 2020

Hãy tận dụng sự cô đơn của bạn

Hãy tận dụng sự cô đơn của bạn DƯỠNG LINH 06:27 29/04/2020   Oneway.vn – Tôi đã thấy một vài hình ảnh hài hước lan truyền trên mạng nói rằng việc cách ly là mơ ước của người hướng nội. Vi-rút corona đã đem chúng ta ra khỏi những mối …

Read More »

10 cách đơn giản để chia sẻ Phúc âm giữa đại dịch

10 cách đơn giản để chia sẻ Phúc âm giữa đại dịch DƯỠNG LINH 10:45 30/04/2020   Oneway.vn – Nhiều người trên khắp thế giới đang đối diện với sợ hãi, cách ly và mất đi dòng chảy cuộc sống thường nhật của họ. Có những người đang đối diện …

Read More »

Thực Hiện Lời Khuyên–Xuất Ê-díp-tô Ký 18:24-27

Thực Hiện Lời Khuyên Xuất Ê-díp-tô Ký 18:24-27 18:24 Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. 18:25 Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, …

Read More »

TA KHÔNG ĐỂ CÁC CON MỒ CÔI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/04

TA KHÔNG ĐỂ CÁC CON MỒ CÔI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/04 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-4/200430-TNHN-KHONG-MO-COI.mp3 “Mồ côi tội lắm ai ơi” – Đó không chỉ là câu ca dao quen thuộc mà còn là tâm trạng buồn khổ của những ai ở trong hoàn cảnh không còn cha mẹ. Bài học hôm …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 4:30-31

Verse of the Day for Thursday, April 30, 2020 [ Previous Devotionals ]   And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. —Ephesians 4:30-31 Thoughts …

Read More »