Monthly Archives: May 2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/5/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/5/2020 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời …

Read More »

Sự Cầu Nguyện Của Bạn Là Sự Đầu Tư Đời Đời

Sự Cầu Nguyện Của Bạn Là Sự Đầu Tư Đời Đời Cầu nguyện không chỉ là tương giao với Đức Chúa Trời và nhận sự giúp đỡ từ Ngài, mà còn là sự đầu tư đời đời! Các ghi nhận của thiên đàng được các thiên sứ lưu giữ cách …

Read More »

Đừng Lo Sợ Khi Chúa Chậm Trễ

Đừng Lo Sợ Khi Chúa Chậm Trễ “Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có …

Read More »

ÁCH DỄ CHỊU VÀ NHẸ NHÀNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/05

ÁCH DỄ CHỊU VÀ NHẸ NHÀNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/05 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-5/200531-TNHN-ACH-DE-CHIU-NHE-NHANG.mp3 Đối với những người làm nông, cái ách là một hình ảnh quen thuộc và rất đỗi bình thường. Ách thường là một đoạn gỗ cong mắc lên vai của súc vật như trâu, bò, dùng để kéo …

Read More »