Monthly Archives: June 2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 30/6/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 30/6/2020 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. …

Read More »

Mỗi Cơ Đốc nhân hãy là một nhà thần học

Mỗi Cơ Đốc nhân hãy là một nhà thần học DƯỠNG LINH 03:03 28/06/2020   Oneway.vn – Mỗi Cơ Đốc nhân phải là một nhà thần học. Tôi thường xuyên nói điều này với Hội thánh bằng nhiều cách khác nhau. Và sự ngạc nhiên của một số tín hữu …

Read More »

Tôn Trọng Danh Chúa–Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7

Tôn Trọng Danh Chúa Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7 20:7 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7 Câu gốc: “Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời …

Read More »

ĐIỀU ĐẦU TIÊN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/06

ĐIỀU ĐẦU TIÊN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/06 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-6/200630-TNHN-DIEU-DAU-TIEN.mp3 Trong xã hội ngày nay, người ta luôn bảo yếu tố đầu tiên là “tiền đâu?” và cho rằng tiền sẽ giải quyết được mọi thứ. Nhưng sự thật rõ ràng là không phải có tiền là có tất cả. Chương …

Read More »