Monthly Archives: August 2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/8/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/8/2020 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. …

Read More »

Ngươi Chớ Nói Chứng Dối–Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16

Ngươi Chớ Nói Chứng Dối Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16 20:16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16 Câu gốc: “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.” Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu điều răn này như thế nào? Người ta thường …

Read More »