Monthly Archives: October 2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/10/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/10/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Lu-ca 11 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

Nhớ

Nhớ “Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời thì đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy, hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện. ” (Truyền Đạo 5:4-5) Con người có …

Read More »

TÔI TỚ CHÚA HAY CON CÁI CHÚA

TÔI TỚ CHÚA HAY CON CÁI CHÚA Trần Đình Tâm   Theo thói quen, người tín hữu trong tất cả các Hệ phái Tin Lành Việt Nam gọi các vị mục sư là “tôi tớ Chúa” hay “đầy tớ Chúa”, và gọi các tín hữu là “con cái Chúa”. Mỗi khi dùng cụm từ “tôi tớ Chúa” là …

Read More »

Phân Xử Tội Giết Người–Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12-14

Phân Xử Tội Giết Người Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12-14 21:12 Kẻ nào đánh chết một người, sẽ bị xử tử. 21:13 Nhược bằng kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một …

Read More »