Monthly Archives: December 2020

Ôn Cố Tri Tân

Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Ma-thi-ơ 13:52 Sau khi dành một nửa cuộc đời để viết sách, các …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/12/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/12/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Công vụ: 26 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

Sự Bình An Mới Vào Giáng Sinh

Sự Bình An Mới Vào Giáng Sinh Có lẽ Giáng Sinh là một mùa lễ dài nhất đối với hầu hết chúng ta trên thế giới này. Trong khi một số người có thể hiểu được ý nghĩa thật về Giáng Sinh, thì có lẽ những người khác phải tham …

Read More »

CÓ PHẢI GÀ GÁY SAU KHI PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA?

CÓ PHẢI GÀ GÁY SAU KHI PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA? Mác 14:40,72: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy (the rooster crows) hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần.” “Tức thì gà gáy lần thứ hai; Phi-e-rơ bèn nhớ lại …

Read More »

Năm 2021: Đặt mục tiêu để sống kết quả

Năm 2021: Đặt mục tiêu để sống kết quả DƯỠNG LINH 09:32 28/12/2020 Oneway.vn – Trong những năm gần đây, tôi đã trải qua một bước ngoặt trong bước đi của mình với Chúa. Điều này bắt đầu với 2 Sa-mu-ên 7, Lời này truyền cảm hứng cho tôi để …

Read More »

Đấng Làm Chủ Thời Gian–Lu-ca 12:16-21

Đấng Làm Chủ Thời Gian Lu-ca 12:16-21 12:16 Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 12:17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 12:18 Lại nói: …

Read More »