Monthly Archives: January 2021

NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 27/1/2021

NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 27/1/2021 Cơ Đốc Nhân Làm Việc | Ms. Ngô Minh Hòa (24-01-2021) 🔴SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA ĐỒNG TIỀN | ( IEM ) | MỤC SƯ TRẦN MAI Chúa Muốn Thử Thách Chúng Ta | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa | BGCN 16/06/2019 Bữa tiệc …

Read More »

NGHE NHẠC THÁNH VIDEO — 27/1/2021

NGHE NHẠC THÁNH VIDEO — 27/1/2021 Don Moen – For All You’ve Done | Live Worship Sessions I Sing Praises to Your Name // House of Heroes Worship & GMF Choir // Holy Spirit Night I Give You My Heart – by Hillsong Worship Psalm 91 (On Eagles’ Wings) – …

Read More »

NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 27/1/2021

NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 27/1/2021 The Doctrine Of Baptisms | Derek Prince Christ’s Vision: A Unified Family” with Pastor Rick Warren Listen to your children | poem on parenting| John Hagee | Wavering Faith – Dr. Charles Stanley

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 27/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 27/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng 1 Cô-rinh-tô: Đoạn 8 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng …

Read More »

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?   I Sử Ký 29:23: “Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người, và người được hưng thạnh; cả Y-sơ-ra-ên đều vâng theo lệnh người.” Câu hỏi: Tại sao vua Sa-lô-môn ngồi …

Read More »

Hãy đếm các ngày chúng ta

Hãy đếm các ngày chúng ta DƯỠNG LINH 09:35 25/01/2021 Oneway.vn – Bạn đang dùng những ngày Chúa ban cho trên đất để sống như thế nào, với mục đích gì? Hãy cẩn thận, kẻo ngã! Kinh Thánh trong Thi Thiên 90:12 “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các …

Read More »

Người Quản Lý Kho Báu Của Chúa–I Sử-ký 26:20-28

Người Quản Lý Kho Báu Của Chúa I Sử-ký 26:20-28 26:20 Trong người Lê-vi có A-hi-gia quản lý kho tàng của đền Đức Chúa Trời và kho tàng các vật thánh. 26:21 Con cháu La-ê-đan, thuộc về dòng dõi Ghẹt-sôn, làm trưởng trong tông tộc của La-ê-đan, con cháu Ghẹt-sôn, …

Read More »