When Morning Comes Anh & Việt Copy from: ODB: https://ourdailybread.org/

When Morning Comes

Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews 11:1

It was very late when we stopped for the night at a country inn outside of Munich. We were delighted to see that our cozy room had a balcony, although an oppressive fog made it impossible to see into the darkness. But when the sun rose a few hours later, the haze began to fade. Then we could see what had been grimly shrouded the night before—a completely idyllic scene—peaceful and lush green meadow, sheep grazing with tiny tinkling bells about their necks, and big white clouds in the sky that looked exactly like more sheep—huge, fluffy sheep!

Sometimes life can get clouded over by a heavy fog of despair. Our situation may look so dark that we begin to lose hope. But just as the sun burns away a fog, our faith in God can burn away the haze of doubt. Hebrews 11 defines faith as “confidence in what we hope for and assurance about what we do not see” (v. 1). The passage goes on to remind us of the faith of Noah, who was “warned about things not yet seen,” yet obeyed God (v. 7). And Abraham who went where God directed—even though he didn’t know where that would be (v. 8).

Though we have not seen Him and cannot always feel His presence, God is always present and will help us through our darkest nights. 

Father, thank You for Your promise to walk with us through all of life. In moments of doubt, help us to have the confidence You are in control and we can trust You.

Faith is the radar that sees through the fog. Corrie ten Boom

INSIGHT: In the generations before the great flood, Abel, Enoch, and Noah responded to the spiritual light they had been given. Abel had his sacrifice received by God in worship, Enoch was taken up into heaven without death, and Noah saved his family from the judgment of the flood. Later Abraham and Sarah were called out of their city to a Promised Land and eventually received a much-awaited child of promise. Hebrews 11 lists men and women of faith who received a positive testimony from God as they set an example in spite of difficulty.

How do these stories of faith help you in your walk with God?

Khi Bình Minh Ló Dạng

Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Hê-bơ-rơ 11:1

Khi chúng tôi dừng lại để nghỉ đêm tại một nhà nghỉ ở miền quê ngoài thành phố Munich thì trời đã rất khuya rồi. Chúng tôi rất vui khi thấy căn phòng ấm cúng của mình có ban công, mặc dù màn sương dày đặc khiến chúng tôi không nhìn thấy gì trong đêm. Nhưng vài tiếng sau đó khi mặt trời mọc, sương mù bắt đầu tan dần. Khi đó, chúng tôi có thể thấy những gì mà đêm hôm trước bị che khuất bởi màn sương dày đặc—một cảnh tượng hết sức bình dị—một đồng cỏ xanh mướt, thanh bình, những con cừu nhởn nhơ gặm cỏ với những cái chuông nhỏ xíu kêu leng keng trên cổ, và những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời trông hệt như những con cừu, những con cừu khổng lồ với bộ lông tơ mềm mại!

Đôi khi cuộc sống âm u, mờ mịt bởi những đám sương mù tuyệt vọng vây bủa. Hoàn cảnh của chúng ta dường như đen tối đến mức chúng ta bắt đầu mất hy vọng. Nhưng như mặt trời xua tan đi màn sương mờ, đức tin nơi Chúa của chúng ta có thể xua tan đi đám mây ngờ vực. Hê-bơ-rơ 11 định nghĩa đức tin là “sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy” (c.1). Phân đoạn này tiếp tục nhắc chúng ta về đức tin của Nô-ê, người “được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy”, nhưng ông vẫn vâng lời Chúa (c.7). Và Áp-ra-ham là người đã đi đến nơi Chúa chỉ—ngay cả khi ông không biết đó là đâu (c.8).

Mặc dù chúng ta không thấy Chúa và không phải lúc nào cũng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nhưng Chúa luôn hiện diện và sẽ vùa giúp chúng ta qua những đêm dài tăm tối nhất.

Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã hứa đi cùng với chúng con suốt cả cuộc đời. Trong những giờ khắc nghi ngờ bủa vây, xin giúp chúng con tin rằng Ngài đang tể trị và chúng con có thể tin cậy Ngài.
Đức tin là chiếc máy ra-đa giúp ta nhìn xuyên qua sương mù.

Chú Giải: Những thế hệ trước cơn nước lụt như A-bên, Hê-nóc và Nô-ê đã đáp lại ánh sáng thuộc linh được ban cho họ. A-bên được Chúa vui nhận của tế lễ thờ phượng, Hê-nóc được cất lên thiên đàng mà không trải qua sự chết và Nô-ê đã cứu cả gia đình khỏi sự đoán phạt của cơn nước lụt. Sau đó, Áp-ra-ham và Sa-ra được kêu gọi ra khỏi thành phố của họ để đi đến Đất Hứa và rồi cuối cùng nhận được đứa con của lời hứa mà họ đã phải chờ đợi từ rất lâu. Hê-bơ-rơ 11 liệt kê những anh hùng đức tin, là những người đã có lời chứng tốt từ nơi Chúa khi họ đã để lại những tấm gương tốt dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Những câu chuyện đức tin này giúp ích gì cho bạn trong hành trình bước đi với Chúa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *