A Multiplied Love by ODB Anh Viet

A Multiplied Love by ODB Anh Viet

Anyone who loves God must also love their brother and sister. 1 John 4:21

When a woman in Karen’s church was diagnosed with ALS (amyotrophic lateral sclerosis, also known as Lou Gehrig’s disease), things looked bad. This cruel disease affects nerves and muscles, eventually leading to paralysis. The family’s insurance wouldn’t cover home care, and the stricken woman’s husband couldn’t bear the thought of putting her in a nursing home.

As a nurse, Karen had the expertise to help and began going to the woman’s home to care for her. But she soon realized she couldn’t take care of her own family while meeting the needs of her friend, so she started teaching others in the church to help. As the disease ran its course over the next seven years, Karen trained thirty-one additional volunteers who surrounded that family with love, prayer, and practical assistance.  

Ask God to show you how He wants you to use your gifts for His kingdom.

“Anyone who loves God must also love their brother and sister,” said John the disciple (1 John 4:21). Karen gives us a shining example of that kind of love. She had the skills, compassion, and vision to rally a church family around a hurting friend. Her love for one person in need became a multiplied love lived out by many. 

How might God use your talents and abilities to serve others in need? Ask God to show you how He wants you to use your gifts for His kingdom.

To learn more, read God Is Love at discoveryseries.org/q0612.

Love your neighbor as yourself.  —Jesus

Tình Yêu Được Nhân Rộng

Ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. I Giăng 4:21

Khi một phụ nữ trong hội thánh của cô Karen được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, thì mọi chuyện trở nên tồi tệ. Căn bệnh quái ác này ảnh hưởng đến dây thần kinh và cơ bắp, cuối cùng sẽ dẫn đến tê liệt. Bảo hiểm của gia đình không chi trả cho việc chăm sóc tại nhà, và chồng của người phụ nữ đau ốm này không thể chịu nổi khi nghĩ tới việc phải đưa vợ mình vào bệnh viện.

Là y tá, cô Karen có chuyên môn để giúp đỡ và cô bắt đầu đến nhà để chăm sóc người phụ nữ này. Nhưng cô sớm nhận ra rằng cô không thể chăm sóc gia đình riêng của mình khi phải đáp ứng nhu cầu của người bạn, vì vậy cô bắt đầu hướng dẫn cho nhiều người khác trong hội thánh để cùng giúp. Căn bệnh kéo dài suốt bảy năm, và cô Karen đã đào tạo thêm ba mươi mốt tình nguyện viên, là những người bao bọc gia đình đó với tình yêu thương, sự cầu nguyện và sự hỗ trợ thiết thực.

Sứ đồ Giăng nói rằng “Ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình” (I Giăng 4:21). Cô Karen để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về tình yêu đó. Cô có kỹ năng, lòng trắc ẩn và tầm nhìn trong việc kêu gọi hội thánh giúp đỡ người bạn đang đau yếu. Tình yêu của cô dành cho một người đang gặp khó khăn đã trở thành tình yêu được nhân rộng nơi nhiều người.

Chúa có thể sử dụng những tài năng và khả năng của bạn để phục vụ những người có nhu cầu như thế nào? Hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn cách Ngài muốn bạn sử dụng các ân tứ của bạn cho vương quốc Ngài.

Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Chúa Jêsus

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *