ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ CAO – LỚN

Kinh Thánh: Gia-cơ 3:1

“Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy,

vì biết như vậy, mình sẽ chịu xét đoán càng nghiêm hơn”

 

 

 

Cơn bão số một của năm 2016 ập đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam lấy đi nhiều thiệt hại nhà cửa, cây trồng, hoa màu… đặc biệt có những cây cổ thụ ngả đổ, bật gốc! Cây to, tán cành lớn, khi bị gió bão nó rung động mạnh, bản thân nó nếu vững chắc sẽ là vật cản gió rất ích lợi, nhưng nếu không vững thì sẽ ngã đổ và là mối nguy hiểm cho người và mọi vật xung quanh.

 

Nhìn những cây to đổ xuống và đọc Lời Chúa trong Gia-cơ 3:1, tôi liên tưởng đến một ảnh hưởng lớn khi một người tự lập làm thầy, nghĩa là người có tham muốn và tự đặt mình vào vị trí cao. Khi tự mình đặt chính mình ở vị trí cao, nói lên sự kiêu ngạo, tham vọng, quan liêu, muốn người khác kính cẩn, tôn trọng mình như trong câu chuyện của Ha-man (Ê-xơ-tê 3).

 

Trong Hội Thánh đầu tiên, các “giáo sư” hay “thầy” được tôn trọng như các Tiên tri, sau các Sứ đồ, nhưng trước các giám mục và Chấp sự, họ được giao phó công tác giảng dạy Phúc Âm, nên có nhiều người trong Hội Thánh tự lập làm “thầy” để được người ta tôn trọng.

 

Khi nói “tự lập làm thầy” có nghĩa người đó không được Chúa kêu gọi, không có ơn, không được Chúa dẫn dắt và không được Chúa ban phước, cũng như không được Hội Thánh công nhận. Một số người sử dụng cái lưỡi ăn nói khá lưu loát, hay có tài hùng biện, nhưng thật ra họ không có sứ điệp của Chúa, mà chỉ nói bởi sự khoe khoang và chỉ chú tâm đến sự thán phục, tán thưởng của người khác về sự phô trương tài năng của mình. Những người tự lập làm thầy không chuyển đạt chân lý, tuyên bố nhiều điều sai trật, họ thất bại trong trách nhiệm và bổn phận đáng phải có để rồi trở thành giáo sư giả. Họ thường dạy người khác, nhưng chính họ không sống theo điều mình đã dạy, đời sống họ hoàn toàn mâu thuẫn với điều họ dạy.

 

Ngày nay, ngoài xã hội có nhiều người tự lập làm “thầy”, họ mua bằng cấp, họ khai man để được chức tước nhưng chẳng có năng lực, chẳng có kiến thức… và chính vị trí họ tự lập làm ảnh hưởng guồng máy công việc của tổ chức, làm thất bại và nhiều hệ lụy đến người khác.

 

Thời Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã chống lại những Ra-bi tức những giáo sư Do Thái Giáo (những người Pha-ri-si giữ địa vị “thầy”) Ma-thi-ơ 23, Kinh Thánh chép: “họ nói mà không làm”, “họ ngồi trên ngôi của Môi-se để làm giáo sư có thẩm quyền”, “họ lọc con ruồi nhỏ mà nốt con lạc đà”.

 

Gia-cơ khuyên: “Trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy”. “Tự lập” nghĩa là không thực sự được Chúa dấy lên, đặt để, không ai phong chức, không ai công nhận, vì nếu như thế “sẽ bị xét đoán càng nghiêm hơn”. Vì nếu một người không biết luật thì khi phạm tội bị xử nhẹ hơn là một người am hiểu luật! Dạy luật cho người khác mà mình lại phạm luật. Đồng thời, đứng ở chỗ không phải do Chúa đặt để, làm việc Chúa không bảo, sống ảo tưởng thuộc linh và lên mình kiêu ngạo. Người như thế, tất nhiên sẽ bị Chúa xét đoán nghiêm khắc hơn và phải gánh chịu sự sửa trị của Đấng công bình, chân thật.

 

Có lắm người thích tìm giá trị cho chính mình ở địa vị cao, như làm “thầy” để được mọi người tôn kính mình, không những thế họ luôn tranh giành ảnh hưởng về cho mình và coi khinh người khác.

 

Như đã nói, là “thầy “ thì phải là người thuộc về Chúa, là người được Chúa xức dầu, là người được Chúa ban cho cái lưỡi của người dạy dỗ (Ê-sai 50:4). Là người được Chúa ban cho Lời của Ngài và truyền đạt Lời Ngài chứ không nói lời riêng mình. Là “thầy”, phải là người nói ra những lời ích lợi, gây dựng nâng đỡ, an ủi, khích lệ người khác. Là “thầy”, trước hết phải là học trò chăm chỉ, siêng năng lắng nghe từ vị Thầy – Giáo sư lớn – tức lắng nghe Đức Thánh Linh phán dạy và hướng dẫn.

 

Ngày nay, có những vị thầy đã dùng diễn đàn, bục giảng để lên án, chỉ trích, ta thán… Lẽ thật bị che khuất bởi những lời cay đắng, buồn giận, lời không đem đến sự sống, sự khích lệ… khiến ảnh hưởng đến sự khao khát lẽ thật của phần đông con dân Chúa. Nó cũng giống như lời của bão táp khiến đổ ngã tâm linh. Vậy, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp cho con dân Chúa bén nhạy để nhận biết, phân biệt rõ ràng, xin Chúa gạn lọc những giả dối ấy trong Hội Thánh, cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các vị thầy được Chúa kêu gọi, chọn lựa, xức dầu, ban phước… để họ luôn có cái lưỡi của người được Chúa dạy dỗ và được ơn dạy dỗ dân sự Chúa! Vị trí càng cao, ảnh hưởng của nó càng lớn, bản thân phải bám rễ vững chắc trong nền của đức tin và lẽ thật tức là Lời của Đức Chúa Trời. Chính bản thân phải nuôi mình, phải có sự sống thật trong Đấng Sống và là sự ích lợi cho những người xung quanh như “cây cao, bóng cả, tỏa mát bao người”!                                                       

 

Đầy Tớ Gái