admin

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Tay Bạn

Read More »

Learn How To Resolve Conflict & Restore Relationships with Rick Warren

Read More »

An Ủi Người–Gióp 21:1-6

An Ủi Người Gióp 21:1-6 Câu gốc: “Gióp đáp rằng: Hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi; thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn” (Gióp 21:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp mong muốn các bạn làm cho ông những điều gì? Lời trần …

Read More »

A New Community (Anh & Việt) link from ODB

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 20/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Romans 15:5-6

Verse of the Day for Sunday, May 20, 2018 [ Previous Devotionals ]   May the God who gives endurance and encouragement give you a spirit of unity among yourselves as you follow Christ Jesus, so that with one heart and mouth you may glorify the God and Father of our Lord Jesus …

Read More »

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH   Trần Đình Tâm Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh hay được Đức Thánh Linh đổ đầy trong đời sống (being filled with The Holy Spirit) là chủ đề được một số nhà thần học nghiên cứu, thỉnh thoảng được giảng …

Read More »

Learn How To Make Room For What Matters Most with Tommy and Amy Hilliker

Read More »

HIẾU KÍNH CHA MẸ

Read More »

DÒNG DÕI THÁNH sứ điệp 29 / 04 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

John Piper Interviews Rick Warren on Doctrine

Read More »