admin

CÁCH MẠNG KÉP Sứ điệp 12/ 11/2017| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

MỘT NỬA CHÂN LÝ sứ điệp: ngày 24/ 09 / 2017| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 4:12 – Mục Đích Chúa Ban Ân Tứ Cho Bạn | Đèn Soi Bước 67

Read More »

Người Thử Nghiệm–Giê-rê-mi 6:27-30

Người Thử Nghiệm Giê-rê-mi 6:27-30 “Ta đã lập ngươi làm người thử và đồn lũy giữa dân Ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó”(câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã lập Tiên tri Giê-rê-mi làm gì giữa vòng con dân Ít-ra-ên? Dân Chúa …

Read More »

Make a Joyful Noise–Psalm 98:4 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  22/11/2017 Make a Joyful Noise Shout for joy to the Lord, all the earth, burst into jubilant song with music. Psalm 98:4 Back when I was searching for a church to attend regularly, a friend invited me to a service at her church. The worship leaders …

Read More »

Verse of the Day–—2 Corinthians 7:1

Verse of the Day for Wednesday, November 22, 2017 [ Previous Devotionals ]   Since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. —2 Corinthians 7:1 Thoughts on Today’s Verse… God has blessed us with so many …

Read More »

TẠ ƠN CHÚA.–BÌNH THƠ

BÌNH THƠ–TẠ ƠN CHÚA.   Tạ ơn Chúa! Qua bao ngày dài tháng rộng Đã nuôi con trong sâu thẳm tình Ngài Hiểu giá trị cõi người là bọt sóng Sống trong Ngài cuộc sống có ngày mai. Con sẽ về, vào rạng đông hay chiều tối Tin chắc Ngài …

Read More »

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn –

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn – MỘT BÀI THƠ HAY VỀ TẠ ƠN. (Kính tặng nhà thơ Thanh Hữu kính yêu!) Có những lúc trong đời ta quên lãng,  Những phước lành mà Chúa đã ban cho.  Mãi bon chen, mãi vất vả âu lo,  Chuyện cơm áo, chuyện …

Read More »

Mục Sư Trần Mai sứ điệp 25 | 06 | 2017: BỆNH UNG THƯ

Read More »

Sự Ganh Tị – Muc Su Trương Đình Phong

Read More »