admin

Sống Bởi Lời Của Đức Chúa Trời | Mục Sư Carl Gustaf | HTNS 11/2018

Read More »

Chúa thêm sức để phục vụ Chúa ( Cô Mỹ Hiền)

Read More »

HIỂM HỌA THỜ Ơ (20/01/2019)

Read More »

4 Người Phung Rao Tin Lành 15-07-2018 MS Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Từ Chối Chúa– Gióp 31:24-28

Từ Chối Chúa Gióp 31:24-28   Câu gốc: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 1:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xem điều gì …

Read More »

ĐỨNG TRƯỚC NGHỊCH CẢNH | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/01

Read More »

Bạn Hướng Về Đâu?-Where Are You Headed? (Anh & Việt) ngày 20/1/2019 – Link from ODB

Bạn Hướng Về Đâu?-Where Are You Headed?  (Anh & Việt) ngày 20/1/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—1 John 4:18

Verse of the Day for Sunday, January 20, 2019 [ Previous Devotionals ]   There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. —1 John 4:18 Thoughts on Today’s Verse… While I approach …

Read More »

Thiên Đàng Và Địa Ngục 2015 06 14 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

Cầu Nguyện theo Thi Thiên 42 – Cầu Nguyện Đầu Năm 2019

Read More »