admin

PHƯỚC CHO NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN 12-11-2017 MỤC SƯ LIÊM MINISTRY ÚC CHÂU

Read More »

TRẬT PHẦN ÂN ĐIỂN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Read More »

John Bevere – Intimacy with Holy Spirit, part 1

Read More »

Franklin Graham on homosexuality

Read More »

Rick Warren Sermons – Pass The Test Of God

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:97-98 – Khôn Ngoan Trong Lẽ Thật (P1) | Đèn Soi Bước 186

Read More »

Công Khó Trong Chúa Không Vô Ích–I Cô-rinh-tô 3:5-8

Công Khó Trong Chúa Không Vô Ích I Cô-rinh-tô 3:5-8 “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I …

Read More »

Passing on the Legacy–Psalm 79:13

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  22/3/2018 Passing on the Legacy Then we your people, the sheep of your pasture, will praise you forever; from generation to generation we will proclaim your praise. Psalm 79:13 My phone beeped, indicating an incoming text. My daughter wanted my grandmother’s recipe for Peppermint Ice …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 6:10-11

Verse of the Day for Thursday, March 22, 2018 [ Previous Devotionals ]     Be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil’s schemes. —Ephesians 6:10-11 Thoughts on Today’s Verse… Many of the struggles …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 6:10-11

Verse of the Day for Thursday, March 22, 2018 [ Previous Devotionals ]     Be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil’s schemes. —Ephesians 6:10-11 Thoughts on Today’s Verse… Many of the struggles …

Read More »