admin

Taking Control of Our Thoughts– Dr. Charles Stanley

Read More »

Learn How To Live The Anointed Life with Rick Warren

Read More »

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SÔNG – Mục sư Tiến sĩ Lâm Văn Minh 9/01/2016

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Món Quà Xứng Đáng Để Chờ Đợi

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Sa-ra

Read More »

Tiến Bước Với Chúa (I Just Keep Trusting My Lord)

Read More »

TẠI SAO KHÔNG CÓ CHỨC SỨ ĐỒ TRONG HỘI THÁNH NGÀY NAY?

TẠI SAO KHÔNG CÓ CHỨC SỨ ĐỒ TRONG HỘI THÁNH NGÀY NAY? Trần Đình Tâm   1. ý nghĩa của chức Sứ Đồ. Sứ Đồ (apostle), Hy văn: apostolos, có nghĩa là người được sai đi (to send away, send forth). Sứ Đồ chỉ về một người được sai phái …

Read More »

Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ?

  Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ? I Cô-rinh-tô 1:10-13 “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12). Câu hỏi suy …

Read More »

Navigating Rough Waters ( Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  26/5/2017 Navigating Rough Waters Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you. 1 Chronicles 28:20 I was enjoying the start of my first whitewater rafting experience—until I heard the roar of the rapids …

Read More »

Verse of the Day—Jeremiah 33:3

Verse of the Day for Friday, May 26, 2017 [ Previous Devotionals ] ‘Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.’ —Jeremiah 33:3 Thoughts on Today’s Verse… This was originally spoken to Jeremiah about the fate of Jerusalem. However, …

Read More »