admin

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 27/11/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 27/11/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Giăng 13 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

Của Cải Quý Hơn

Của Cải Quý Hơn “Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quí hơn hằng còn luôn.” – Hê-bơ-rơ 10:34 Chúng ta không rõ ai viết thư Hê-bơ-rơ, nhưng thư này có giá trị …

Read More »

Biến Đổi Từ Trong Tâm Trí

Biến Đổi Từ Trong Tâm Trí Đăng bởi Sưu Tầm  – 27/11/2020 1303 “Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em.” – Ê-phê-sô 4:23 BDM Bên cạnh quyết tâm hành động để được biến đổi, tâm trí chính là điều kế tiếp chúng ta cần thật sự quan tâm …

Read More »

Phục Vụ Thầm Lặng–I Sử-ký 23:6-32

Phục Vụ Thầm Lặng I Sử-ký 23:6-32 23:6 Đa-vít phân họ từng ban thứ theo ba con trai Lê-vi, là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 23:7 Về con cháu Ghẹt-sôn có La-ê-đan và Si-mê-i. 23:8 Con trai của La-ê-đan là Giê-hi-ên làm trưởng, Xê-tham, và Giô-ên, ba người. 23:9 Con trai …

Read More »

THÙ HẬN VÀ TRANH CHIẾN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/11

THÙ HẬN VÀ TRANH CHIẾN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/11 Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những thù hận, chiến tranh. Dù có thể nơi bạn sống đang yên ổn nhưng xem tin tức mỗi ngày, chắc hẳn bạn sẽ nghe thấy ở một nơi nào …

Read More »