admin

CHÚA CHẲNG HỀ QUÊN TIẾNG KÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỐN CÙNG (26/03/2017)

Read More »

VHOPE | Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay – Greg & Glenda Bostock, Thanh Trúc

Read More »

VHOPE | Thánh Ca 253: Giê-xu Là Bạn Thật – Thụy Long & Greg Bostock

Read More »

Hãy Nếm Trải Đức Chúa Trời Tốt Lành – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

5 Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào – MS Hua Trung Tin

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:4 – Chúa Chọn Chúng Ta | Đèn Soi Bước 4

Read More »

Không Im Lặng Trước Tội Lỗi–Nê-hê-mi 5:6-13

Không Im Lặng Trước Tội Lỗi Nê-hê-mi 5:6-13 “Tôi cũng giũ vạt áo tôi, mà rằng: Phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy giũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn; nguyện hắn bị giũ sạch không như vậy!” …

Read More »

The Best Portion of All–. Philippians 4:12

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  19/9/2017   The Best Portion of All I have learned the secret of being content in any and every situation. Philippians 4:12 “His piece is bigger than mine!” When I was a boy my brothers and I would sometimes bicker about the size of the piece …

Read More »

Verse of the Day—Romans 8:19

Verse of the Day for Tuesday, September 19, 2017 [ Previous Devotionals ]   The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. —Romans 8:19 Thoughts on Today’s Verse… Eagerly waits! Don’t you just love that idea! Sounds like an oxymoron. It’s not. Think of a groom waiting …

Read More »

Chẳng Ai Sánh Như Ngài

Read More »