BÀI 2: CẦU NGUYỆN VÀ TIN CHẮC CHÚA SẼ TRẢ LỜI – Ý CHA ĐƯỢC NÊN – Thi Thiên 18

BÀI 2: CẦU NGUYỆN VÀ TIN CHẮC CHÚA SẼ TRẢ LỜI – Ý CHA ĐƯỢC NÊN – Thi Thiên 18


Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

Xin quí vị dự lớp học online mỗi chiều Chúa Nhật, lúc 8 pm giờ miền Đông Hoa Kỳ, gọi vào số 1-857-232-0476 số code 650339.
Download MP3 bài giảng hay PDF dàn bài, xin vào
http://nuocchaduocden.tv/YChaDuocNen-…
Xin liên lạc với chúng tôi qua email: nuocchaduocden.tv@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *