BẰNG CỚ CHÚA SỐNG


Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi (Ga-la-ti 20a).
Lịch sử các bài thánh ca viết lại rằng, năm 1933, trong một chiến dịch truyền giảng, một thanh niên Do Thái đến dự nhóm nhiều lần. Đêm cuối cùng, anh ta hỏi Alfred Henry Ackley: Chúa Giê-su có thần tánh không? Đó là hỏi đúng mà bất cứ người Do Thái nào cũng nên hỏi.
Ackley giải thích cho anh và khuyên anh tiếp nhận Đấng Christ, là Đấng đã chết và sống lại làm Cứu Chúa của anh. Anh ta nói: Tại sao tôi phải tiếp nhận một người Do Thái đã chết rồi? Ackley trả nói: Ngài đã chết, nhưng Ngài đã sống lại, và hiện Ngài đang sống.
Chàng thanh niên hỏi tiếp: Tại sao ông biết rằng Ngài đang sống? Alfred dùng ba điều để chứng minh: Một là Kinh thánh đã dự ngôn; hai là lịch sử đã chứng minh; ba là kinh nghiệm của cá nhân ông về Chúa.
Trả lời vậy, nhưng ông không thỏa lòng. Làm sao để biết Chúa sống vẫn cứ lởn vởn trong đầu ông suốt nhiều năm tháng sau đó. Cái gì mà bạn thai nghén mãi cũng sẽ có ngày sinh nở. Một lần nọ, Đức Thánh Linh cảm thúc ông viết lên thánh ca He Lives, Ngài Sống.
Tôi thật cảm động khi hát bài thánh ca nầy. Tôi tin rằng, bất cứ ai biết rõ Chúa sống cũng sẽ cảm động khi hát hoặc nghe bài hát nầy.
Ngài sống, Ngài sống, Chúa Jesus sống hiện rày! Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng, Chúa sống trong lòng này.
Không có bằng chứng nào sống động, mạnh mẽ, và thuyết phục cho bằng Chúa ở trong lòng của kẻ tin. Chúa Giê-su đã sống lại, Ngài hiện ra cho Sê-pha thấy rõ. Ngài hiện ra cho hơn năm trăm con dân Ngài thấy rõ. Ngài hiện ra cho Gia-cơ thấy rõ, để không những ông tin, mà tận tuỵ hầu việc Ngài. Sau nữa, Ngài hiện ra cho Phao-lô, một thai sanh non của Đức Chúa Trời thấy rõ.
Đừng tưởng ai cũng biết được Chúa sống. Cũng đừng chỉ nói theo người khác rằng Chúa đang sống. Tôi mong mỗi chúng ta, hãy một lần thưa với Chúa rằng, xin cho con biết Ngài đã sống, và Ngài đang sống. Vì đó là điều quan trọng nhất để chúng ta theo Ngài mà không còn chút hồ nghi nào nữa.
Tôi thấy được lẽ thật nầy bày tỏ trong Kinh Thánh: Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? (I Cô-rinh-tô 2:10-11).
Không có điều gì liên quan đến sự cứu rỗi, sự chết, và sự sống lại của Cứu Chúa Giê-su, mà Đức Chúa Trời giấu giếm con dân Ngài. Đức Thánh Linh sẽ cho bạn biết, cho bạn kinh nghiệm, cho bạn từng trải. Tôi cho rằng, Chúa Giê-su sống lại phải là một ấn chứng in đậm vào lòng người tin, mới là điều quan trọng nhất của người theo Chúa.
Tin là sống. Sống là trải nghiệm. Không chỉ là Thô-ma, mà bất cứ ai cũng có thể hồ nghi. Tay tôi không rờ vào bàn tay chịu đinh của Chúa, tay tôi chưa chạm vào hông của Ngài, thì tôi không tin; cho đến khi sự thật được giải tỏa. Tôi thật thỏa lòng với câu thừa nhận của Thô-ma.
Lạy Chúa tôi, và Đức Chúa Trời tôi! (Giăng 20:28). Khi bạn tin Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, bạn mới ca tụng Đức Chúa Trời cách thật sự. Khi bạn tin Chúa sống lại, Ngài mới thật sự là Cứu Chúa của đời bạn. Chỉ có những người có bằng chứng Chúa sống trong lòng, người ấy mới thật sự có phước. Vì, theo Ngài mà không tin Ngài đã sống, và đang sống, thì chúng ta đang theo một tôn giáo mù quáng.
Phao-lô viết: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi (Ga-la-ti 20a). Bạn có tin Chúa đang sống không? Chúa có đang sống trong lòng bạn không? Bạn có đang để Ngài làm chủ cuộc đời bạn không? Ngài có đang dẫn dắt bạn không?
Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào? Rằng, Chúa sống trong lòng nầy. Hãy xin Chúa bày tỏ điều chắc chắn nầy cho bạn. Bài làm chứng sống sống động, và thuyết phục nhất của mỗi người là, sống như Chúa đang sống; Ngài đang ngự trị trong đời sống bạn; Ngài đang dẫn dắt đời sống bạn. Đó là bằng cớ thật Chúa sống.


Mục sư Ân Điển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *