Bão Quét Miền Trung

 
 
 
 
 
 
 
thương lắm quê hương ngày mưa lũ
bão về tốc mái những nhà xiêu
bờ đê sông nước tràn lai láng
vây hãm bốn bề cột trói chân
quảng ngãi bây giờ là kỷ niệm
mộ đức xa rồi những tháng năm
người xưa còn đó hay đã mất
năm tháng bơ phờ chuyện gió mưa
miền trung khúc ruột thân thương
đi xa lại nhớ quê hương xóm làng
bây giờ đã tuổi hoàng hôn
tà dương rồi sẽ khuất triền núi xa
nghe tin bão quét miền trung
se lòng quặn thắt nhớ làng quê xưa
ra đi từ ấy đến giờ
con tim thổn thức trở mình nghe đau
người đi để lại được gì
đức tin hy vọng yêu thương giữ gìn (1 Cô-rin-tô 13:13)
dốc lòng chia sẻ phúc âm
mong cho dân tộc thờ Trời chí tôn
🙂 
“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (1 Cô-rin-tô 13:13)
 
Admin 

VỀ ĐÂU SAU KHI CHẾT? 

Bùi Giáng viết trong tập Mưa Nguồn cách ngày ông qua đời mười năm mấy câu này:
 
Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
 
Người thi sĩ gây nhiều tranh cãi này biết mình sẽ đi đến cái chết, nhưng rồi sau sự chết ông không biết mình sẽ về đâu.
Về phương diện lý luận mọi người đều dễ dàng chấp nhận ý tưởng này: Biết nơi mình sẽ đi đâu sau khi chết thì tốt hơn là không biết mình sẽ về đâu.
 
Blaise Pascal, một thiên tài của nước Pháp ở thế kỷ 17 viết trong sổ ghi chép cá nhân: “Tin vào Trời thì khôn ngoan hơn là không tin.” Nêú một người tin vào Trời, và sau khi chết linh hồn anh ta nhận ra là không có Ngài, người đó không mất điều gì. Còn một người khác nhận được nhiều may mắn, thành công, giàu có trong cuộc sống trên đất nhưng không tin vào Trời, khi chết đi linh hồn người này nhận biết có một Đức Chúa Trời, lúc đó anh ta sẽ mất tất cả.
 
Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27)
Đức Chúa Trời sẽ phán xét loài người sau sự chết. Sự phán xét đó được Kinh Thánh bày tỏ như sau:
Phải, lạy Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. (Khải huyền 16:7)
Tuy nhiên lời hứa cho những ai tin nhận Đức Chúa Trời, được Chúa Jesus bảo đảm:
Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. (Giăng 5:24)
Bạn nghĩ gì khi đọc những Lời trích dẫn từ Kinh Thánh trên đây? Đức Chúa Trời sẽ đối xử với bạn theo cách mà bạn đối xử với Lời của Ngài.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)
Nếu bạn muốn biết mình về đâu sau khi qua đời. Hãy đọc Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Nếu bạn muốn có sự bảo đảm cho tương lai đời đời của mình, hãy cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn:
Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Jesus đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài.
  Lâu nay con đã không biết đến Đức Chúa Trời, sống tẻ tách theo ý riêng của con. Con không kính thờ Ngài là Đấng tạo dựng và nuôi dưỡng con. Trái lại, con đã xúc phạm thánh đức của Ngài vì đã có những tư tưởng và hành động xấu xa ô uế, lại còn tôn thờ các thần thánh khác ngoài Ngài. Nay con ăn năn trở về cùng Ngài.
  Xin Đức Chúa Trời tha tội cho con. Xin giòng huyết thánh của Chúa Jesus đổ ra trên thập tự giá tẩy sạch tâm linh con. Xin Chúa Jesus ngự vào đời sống con, đổi mới con, và ban cho con sức mạnh để có thể trung thành với Ngài mãi mãi, hầu linh hồn con được sống đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Jesus. A-men.” 
 
——————————
Hãy email cho tôi theo địa chỉ sau để được giúp đỡ thêm:
                               honvi2000@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *