Biết Chắc Chỗ Ở Trên Thiên Đàng

Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.

Sáng thế ký 22:1-2

Bố của con rể chúng tôi cần ghép gan. Vợ của cháu trai ông cảm thấy được dẫn dắt để hiến tặng một phần lá gan của cô ấy. Khi tôi viết sách này, cô ấy đang ở Bệnh viện Mayo ở Minnesota để xem lá gan của cô ấy có phù hợp hay không. Thái độ của cô ấy? “Tại sao Chúa lại dẫn dắt tôi làm điều này một cách rõ ràng nếu lá gan của tôi không phù hợp?” Cô ấy đang tiếp cận vấn đề với sự tin tưởng hoàn toàn rằng đây là lời kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của mình. Thật là một cô gái vị tha và can đảm.

Áp-ra-ham cũng đã có cùng một trải nghiệm ấy. Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông dâng hiến chính con trai của mình làm một của lễ thiêu. Áp-ra-ham đầu phục Chúa hoàn toàn trong câu chuyện này. Ông bắt Y-sác trói lại và đặt con trai mình lên bàn thờ, sẵn sàng hy sinh đứa con trai duy nhất mà ông yêu quí. Ngay lúc đó Đức Chúa Trời can thiệp, Kinh Thánh ký thuật, “Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi” (câu 12).

 

Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải dâng lên cho Ngài điều chúng ta yêu quí nhất – để thử xem chúng ta có thực sự đầu phục Ngài hoàn toàn?

Cho dù cô gái can đảm trên đây có lá gan phù hợp với người bệnh hay không, cô ấy đã thể hiện đức tin của mình giống như tinh thần của Áp-ra-ham. Cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra đầu phục hoàn toàn.

 

“TÔI DÂNG HIẾN ĐỜI SỐNG TÔI CHO MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Randy & Rozanne Frazee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *